zondag 23 april 2017

Stageweek 5

Hallo allemaal! 😊

Maandag liep ik verder stage in het 'health center' van Asin Road. Tegen vandaag hadden we een infosessie voorbereid over vaccinaties. We gaven uitleg over alle vaccinaties die de baby krijgt, waarom het deze vaccinaties krijgt en wanneer ze gegeven worden. Sheila en ik gaven uitleg over het MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella), dit ging dus over bof (dikoor), de mazelen en rubella (rode hond). Na deze infosessie hebben we dan ook effectief gevaccineerd, want dat is wat er hier op maandag gedaan wordt. Iedere dag staat voor een andere zorg, maandag is voor de vaccinaties, dinsdag TB-DOTS, woensdag voor de zwangere vrouwen (pre-peri-post-neo), donderdag consultaties en vrijdag huisbezoeken. ’s Middags gingen we weer naar het huis van Kathleen, daar had haar mama voor ons gekookt omdat het zondag Kathleen’s verjaardag was geweest. 😊 Er was ook cake, en die aten ze zoals gewoonlijk gewoon samen met de rijst. 😜 
Dinsdag hadden we voor de laatste keer stage in het ‘health center’ van Asin Road, want woensdag werken we op de campus. De studenten hebben hier namelijk een verbeterproject waar ze aan moeten werken, ik mag morgen voor m’n bachelorproef werken, gelukkig! ’s Voormiddags hielpen we met enkele consultaties. ’s Middags hebben we de ‘jeepney’ genomen naar de één of andere ‘mall’ om daar dan te eten. Ik neem meestal eten mee van de ‘dorm’, maar deze groep houdt ervan plaatselijk iets te kopen. Daarna zijn we terug naar het ‘health center’ getrokken, waar ik terug patiënten met tuberculose heb kunnen interviewen. Die interviews kan ik dan weer verwerken in mijn bachelorproef, goed bezig! ;) ’s Avonds gegeten in de ‘dorm’ met mijn vriendinnen, en rara, er waren groentjes, jeeej! 😊 
Woensdag mochten de andere studenten werken aan een taak voor school, dus ik mocht ondertussen aan m’n bachelorproef werken. En gelukkig, want ik heb een hoop werk kunnen verzetten zo. 😊 ’s Middags hebben we lunch afgehaald bij Jollibee, dé fastfoodketen van de Filipijnen! Ze hebben er rijst met gefrituurde kip, loempia gevuld met varkensvlees, zoete spaghetti, maar evengoed burgers met frietjes. Verder was het de laatste dag met deze groep, dus daar hoort een groepsfoto bij uiteraard. 😉 Verder een rustige avond in de dorm, want ik was moe van het werken aan m’n bachelorproef vandaag!
Donderdag sloot ik terug aan bij een andere groep, ook ‘community', maar terug in het 'health center' van 'Mines View' dit keer. ’s Voormiddags hebben we een infosessie gegeven over hypertensie en diabetes. Dit keer niet gewoon met een PowerPoint, maar persoonlijk aan de binnenkomende patiënten. Dus iedere patiënt die aankwam werd door ons aangesproken over deze 2 thema’s. Ik heb ook weer een patiënt met tuberculose kunnen interviewen, dus dat is weer goed! ’s Namiddags hebben we gewoon geholpen met de consultaties, dus dat is parameters afnemen, injecties geven, medicatie meegeven, uitleg geven, etc. Daarna zijn we iets vroeger terug naar de campus gegaan omdat er daar een jobbeurs plaatsvond waar ze verplicht aan moesten deelnemen. 
Vrijdag mijn 2de dag deze week in ‘Mines View’. ’s Voormiddags hebben we een algemene infosessie (over hypertensie en diabetes) gehouden voor de aanwezige patiënten. Dit waren er weer anderen dan gisteren, dus onze infosessie was alsnog nuttig! Daarna hebben we weer geholpen tijdens de consultaties, er waren heel veel patiënten vandaag, dus dat was een serieus werk. ’s Namiddags was het dan tijd voor de ‘TB-DOTS’, ik heb weer 2 patiënten met tuberculose kunnen interviewen voor mijn bachelorproef, dus ik blij natuurlijk. 😊 ’s Avonds ben ik samen met miss Bless, miss Fareedah, Vicky en Nadia naar het concert van het orkest van de universiteit geweest. Het thema was filmmuziek, de kwaliteit was niet altijd even goed, maar op zich was het wel leuk. 😊
Zaterdag mijn 3de en laatste dag deze week in ‘Mines View’. Aangezien de medische post zaterdagen gesloten is hebben we vandaag een andere activiteit voorzien. We hebben afgelopen week kinderen van de ‘barangay' uitgenodigd voor een activiteit die we vandaag aanboden. We hebben een infosessie gegeven over het belang van bewegen, gezonde voeding, handhygiëne en algemene hygiëne en mondhygiëne. Ik had het deeltje over de gezonde voeding mee voorbereidt, we werkten volgens het principe van ‘go, grow, glow’. Elke groep staat voor een voedingsgroep, ‘go’ staat voor koolhydraten en zetmeel (je krijgt er energie van), ‘grow’ staat voor eiwitten (je groeit ervan) en ‘glow’ staat voor groenten en fruit (hierdoor zie je er goed uit). We hebben dit uiteraard interactief gebracht, dus aan de hand van filmpjes, spelletjes, etc. Na de sessie hebben ze dan nog een ‘merienda’ (snack) gekregen. Daarna zijn we teruggekeerd naar de campus waar we samen geluncht hebben. ’s Namiddags moesten de studenten dan nog de één of andere taak afwerken, ondertussen mocht ik aan m’n bachelorproef werken. Dit zijn erg dankbare momenten voor mij omdat ik daar altijd nog werk aan heb natuurlijk. De deadline komt dichter en dichterbij! ’s Avonds was ik doodmoe van de werkweek, dus ik heb juist gegeten, m’n kleren gewassen, en dan in m’n bed gekropen. 😊
Zondag eindelijk terug vrij, ik had het terug nodig, want het was weer maar eens een drukke week! Ik heb boodschappen gedaan, m’n kamer gepoetst en gewerkt aan m’n bachelorproef. Ook heb ik nog iemand met tuberculose kunnen interviewen, ze is de vriendin van een meisje dat ik hier heb leren kennen. Op die manier heb ik nog wat extra interviews, dus dat is goed! En nu is het tijd voor bed, want morgen sta ik terug in het ziekenhuis, dus moet ik er terug vroeg uit! 

Tot de volgende!
Lies 


Hey all! 😊

Monday I had duty again in the health center of Asin Road. For today we prepared an info session about immunization. We explained al the different vaccins babies need to get, why they need to get those and when they need to get those. Sheila and I explained the MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella). After this info session we vaccinated the babies, because that is what we do on Mondays. Every day we give specific care, Monday is vaccination day, Tuesday is  TB-DOTS day, Wednesday is for the pregnancies (pre-peri-post-neo), Thursday is for consultations and Friday is for home visits. For lunch we eat at Kathleen’s house again, her mother cooked because of Kathleen’s birthday last Sunday. 😊 here was even cake, they ate it, as usual, together with te rice. 😜 
Tuesday we had our last day in Asin Road, because Wednesday we will work for school on campus. The students have a project they have to work on, so the clinical instructors give them some time for that sometimes. During this day I will be allowed to work on my thesis, yes! Before noon we helped during the consultations and in the afternoon we took the jeepney to a mall to have lunch. After that we took a jeepney to Asin Road to the health center. There I saw some more patients with tuberculosis I could interview for my thesis, good job! 😉 In the evening I ate in the dorm with some of my friends. 😊 
Wednesday the other students were supposed to work on their assignments, so I worked on my thesis. I was so happy, because I was able to ameliorate a lot of things. 😊 For lunch we took out Jollibee THE fastfood place of the Philippines! They have rice with fried chicken, loempia with pork, sweet spaghetti, but also burgers with fires. Today was the last day as a group, so we needed a picture of that of course. 😉 Other than that I had a calm evening at the dorm, because I was really tired after today! 
Thursday I worked with another group, also community duty, but this time in the health center of Mines View. Before noon we gave an info session about hypertension and diabetes. We did it personally, so no PowerPoint this time. Every patient that came in got info about these 2 themes. I could interview another patient with tuberculosis, so that is great! In the afternoon we helped again during the consultations. After that we returned to the campus a little earlier because there was a job fair the students needed to attend. 
Friday I had my second day this week in Mines View. Before noon we gave a general info session (about hypertension and diabetes) to all the patients. They were not the same patients as yesterday, so it was still good we gave this session. After that we helped again during the consultations. There were a lot of patients today, so we had a lot of work to do. In the afternoon it was the TB-DOTS, I had the opportunity to interview 2 other patients with tuberculosis, so that is great again! 😊 In the evening I went to the Saint Louis University Orchestra Concert with miss Bless, Fareedah, Vicky and Nadia. The theme was movie music themes, the quality of the concert was not always great, but it was nice to listen to anyway. 😊
Saturday my third and also last day in Mines View. Because the health center is closed on Saturdays, we invited the children of the barangay for an education moment. We educated them about the importance of exercising, healthy foods, hand hygiene, general hygiene and mouth hygiene. I prepared the part about healthy foods together with 3 other students. We worked with the ‘go,grow,glow’-theme, every group means something. ‘Go’ is for carbohydrates and starches (it gives you energie), ‘grow' is for proteins (it makes you grow) and ‘glow’ is for vegetables and fruits (it makes you glow). We explained this with the help of short movies, games, etc. After the session we gave them a ‘merienda’ (snack). After that we went back to the campus where we had lunch together. In the afternoon the students were allowed again to work on an assignment, so the means I could work on my thesis again. In the evening I was so tired of this week that I just ate, washed my clothes and went to bed. 😊
Sunday, a free day, finally, I needed it because again, it was a busy week! I did some groceries, cleaned my room and worked on my thesis. Also I was able to interview someone with tuberculosis, she is the friend of a girl I met here. Now it is time for my bed, because tomorrow I will have duty in the hospital again, so I need to get out of my bed early! 

See you later!
Lies


3 opmerkingen:

 1. Dag LIes, heb je de aardbeving gevoeld?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, helemaal niks gevoeld! Het was ook eerder in het zuiden en ik zit in het noorden.

   Verwijderen
 2. Ha Lies je hebt het druk als ik het zo lees, drukke werkweek,en dan nog werken aan je bachelorproef. Schiet je al aardig op? Je hebt veel interviews met je patiënten , verstaan ze ook allemaal Engels?
  je hebt als je thuis komt wel een poosje vrij verdiend vind ik :) Veel plezier weer met je komende werkweek. Groetjes Ria

  BeantwoordenVerwijderen