zondag 23 april 2017

Stageweek 5

Hallo allemaal! 😊

Maandag liep ik verder stage in het 'health center' van Asin Road. Tegen vandaag hadden we een infosessie voorbereid over vaccinaties. We gaven uitleg over alle vaccinaties die de baby krijgt, waarom het deze vaccinaties krijgt en wanneer ze gegeven worden. Sheila en ik gaven uitleg over het MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella), dit ging dus over bof (dikoor), de mazelen en rubella (rode hond). Na deze infosessie hebben we dan ook effectief gevaccineerd, want dat is wat er hier op maandag gedaan wordt. Iedere dag staat voor een andere zorg, maandag is voor de vaccinaties, dinsdag TB-DOTS, woensdag voor de zwangere vrouwen (pre-peri-post-neo), donderdag consultaties en vrijdag huisbezoeken. ’s Middags gingen we weer naar het huis van Kathleen, daar had haar mama voor ons gekookt omdat het zondag Kathleen’s verjaardag was geweest. 😊 Er was ook cake, en die aten ze zoals gewoonlijk gewoon samen met de rijst. 😜 
Dinsdag hadden we voor de laatste keer stage in het ‘health center’ van Asin Road, want woensdag werken we op de campus. De studenten hebben hier namelijk een verbeterproject waar ze aan moeten werken, ik mag morgen voor m’n bachelorproef werken, gelukkig! ’s Voormiddags hielpen we met enkele consultaties. ’s Middags hebben we de ‘jeepney’ genomen naar de één of andere ‘mall’ om daar dan te eten. Ik neem meestal eten mee van de ‘dorm’, maar deze groep houdt ervan plaatselijk iets te kopen. Daarna zijn we terug naar het ‘health center’ getrokken, waar ik terug patiënten met tuberculose heb kunnen interviewen. Die interviews kan ik dan weer verwerken in mijn bachelorproef, goed bezig! ;) ’s Avonds gegeten in de ‘dorm’ met mijn vriendinnen, en rara, er waren groentjes, jeeej! 😊 
Woensdag mochten de andere studenten werken aan een taak voor school, dus ik mocht ondertussen aan m’n bachelorproef werken. En gelukkig, want ik heb een hoop werk kunnen verzetten zo. 😊 ’s Middags hebben we lunch afgehaald bij Jollibee, dé fastfoodketen van de Filipijnen! Ze hebben er rijst met gefrituurde kip, loempia gevuld met varkensvlees, zoete spaghetti, maar evengoed burgers met frietjes. Verder was het de laatste dag met deze groep, dus daar hoort een groepsfoto bij uiteraard. 😉 Verder een rustige avond in de dorm, want ik was moe van het werken aan m’n bachelorproef vandaag!
Donderdag sloot ik terug aan bij een andere groep, ook ‘community', maar terug in het 'health center' van 'Mines View' dit keer. ’s Voormiddags hebben we een infosessie gegeven over hypertensie en diabetes. Dit keer niet gewoon met een PowerPoint, maar persoonlijk aan de binnenkomende patiënten. Dus iedere patiënt die aankwam werd door ons aangesproken over deze 2 thema’s. Ik heb ook weer een patiënt met tuberculose kunnen interviewen, dus dat is weer goed! ’s Namiddags hebben we gewoon geholpen met de consultaties, dus dat is parameters afnemen, injecties geven, medicatie meegeven, uitleg geven, etc. Daarna zijn we iets vroeger terug naar de campus gegaan omdat er daar een jobbeurs plaatsvond waar ze verplicht aan moesten deelnemen. 
Vrijdag mijn 2de dag deze week in ‘Mines View’. ’s Voormiddags hebben we een algemene infosessie (over hypertensie en diabetes) gehouden voor de aanwezige patiënten. Dit waren er weer anderen dan gisteren, dus onze infosessie was alsnog nuttig! Daarna hebben we weer geholpen tijdens de consultaties, er waren heel veel patiënten vandaag, dus dat was een serieus werk. ’s Namiddags was het dan tijd voor de ‘TB-DOTS’, ik heb weer 2 patiënten met tuberculose kunnen interviewen voor mijn bachelorproef, dus ik blij natuurlijk. 😊 ’s Avonds ben ik samen met miss Bless, miss Fareedah, Vicky en Nadia naar het concert van het orkest van de universiteit geweest. Het thema was filmmuziek, de kwaliteit was niet altijd even goed, maar op zich was het wel leuk. 😊
Zaterdag mijn 3de en laatste dag deze week in ‘Mines View’. Aangezien de medische post zaterdagen gesloten is hebben we vandaag een andere activiteit voorzien. We hebben afgelopen week kinderen van de ‘barangay' uitgenodigd voor een activiteit die we vandaag aanboden. We hebben een infosessie gegeven over het belang van bewegen, gezonde voeding, handhygiëne en algemene hygiëne en mondhygiëne. Ik had het deeltje over de gezonde voeding mee voorbereidt, we werkten volgens het principe van ‘go, grow, glow’. Elke groep staat voor een voedingsgroep, ‘go’ staat voor koolhydraten en zetmeel (je krijgt er energie van), ‘grow’ staat voor eiwitten (je groeit ervan) en ‘glow’ staat voor groenten en fruit (hierdoor zie je er goed uit). We hebben dit uiteraard interactief gebracht, dus aan de hand van filmpjes, spelletjes, etc. Na de sessie hebben ze dan nog een ‘merienda’ (snack) gekregen. Daarna zijn we teruggekeerd naar de campus waar we samen geluncht hebben. ’s Namiddags moesten de studenten dan nog de één of andere taak afwerken, ondertussen mocht ik aan m’n bachelorproef werken. Dit zijn erg dankbare momenten voor mij omdat ik daar altijd nog werk aan heb natuurlijk. De deadline komt dichter en dichterbij! ’s Avonds was ik doodmoe van de werkweek, dus ik heb juist gegeten, m’n kleren gewassen, en dan in m’n bed gekropen. 😊
Zondag eindelijk terug vrij, ik had het terug nodig, want het was weer maar eens een drukke week! Ik heb boodschappen gedaan, m’n kamer gepoetst en gewerkt aan m’n bachelorproef. Ook heb ik nog iemand met tuberculose kunnen interviewen, ze is de vriendin van een meisje dat ik hier heb leren kennen. Op die manier heb ik nog wat extra interviews, dus dat is goed! En nu is het tijd voor bed, want morgen sta ik terug in het ziekenhuis, dus moet ik er terug vroeg uit! 

Tot de volgende!
Lies 


Hey all! 😊

Monday I had duty again in the health center of Asin Road. For today we prepared an info session about immunization. We explained al the different vaccins babies need to get, why they need to get those and when they need to get those. Sheila and I explained the MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella). After this info session we vaccinated the babies, because that is what we do on Mondays. Every day we give specific care, Monday is vaccination day, Tuesday is  TB-DOTS day, Wednesday is for the pregnancies (pre-peri-post-neo), Thursday is for consultations and Friday is for home visits. For lunch we eat at Kathleen’s house again, her mother cooked because of Kathleen’s birthday last Sunday. 😊 here was even cake, they ate it, as usual, together with te rice. 😜 
Tuesday we had our last day in Asin Road, because Wednesday we will work for school on campus. The students have a project they have to work on, so the clinical instructors give them some time for that sometimes. During this day I will be allowed to work on my thesis, yes! Before noon we helped during the consultations and in the afternoon we took the jeepney to a mall to have lunch. After that we took a jeepney to Asin Road to the health center. There I saw some more patients with tuberculosis I could interview for my thesis, good job! 😉 In the evening I ate in the dorm with some of my friends. 😊 
Wednesday the other students were supposed to work on their assignments, so I worked on my thesis. I was so happy, because I was able to ameliorate a lot of things. 😊 For lunch we took out Jollibee THE fastfood place of the Philippines! They have rice with fried chicken, loempia with pork, sweet spaghetti, but also burgers with fires. Today was the last day as a group, so we needed a picture of that of course. 😉 Other than that I had a calm evening at the dorm, because I was really tired after today! 
Thursday I worked with another group, also community duty, but this time in the health center of Mines View. Before noon we gave an info session about hypertension and diabetes. We did it personally, so no PowerPoint this time. Every patient that came in got info about these 2 themes. I could interview another patient with tuberculosis, so that is great! In the afternoon we helped again during the consultations. After that we returned to the campus a little earlier because there was a job fair the students needed to attend. 
Friday I had my second day this week in Mines View. Before noon we gave a general info session (about hypertension and diabetes) to all the patients. They were not the same patients as yesterday, so it was still good we gave this session. After that we helped again during the consultations. There were a lot of patients today, so we had a lot of work to do. In the afternoon it was the TB-DOTS, I had the opportunity to interview 2 other patients with tuberculosis, so that is great again! 😊 In the evening I went to the Saint Louis University Orchestra Concert with miss Bless, Fareedah, Vicky and Nadia. The theme was movie music themes, the quality of the concert was not always great, but it was nice to listen to anyway. 😊
Saturday my third and also last day in Mines View. Because the health center is closed on Saturdays, we invited the children of the barangay for an education moment. We educated them about the importance of exercising, healthy foods, hand hygiene, general hygiene and mouth hygiene. I prepared the part about healthy foods together with 3 other students. We worked with the ‘go,grow,glow’-theme, every group means something. ‘Go’ is for carbohydrates and starches (it gives you energie), ‘grow' is for proteins (it makes you grow) and ‘glow’ is for vegetables and fruits (it makes you glow). We explained this with the help of short movies, games, etc. After the session we gave them a ‘merienda’ (snack). After that we went back to the campus where we had lunch together. In the afternoon the students were allowed again to work on an assignment, so the means I could work on my thesis again. In the evening I was so tired of this week that I just ate, washed my clothes and went to bed. 😊
Sunday, a free day, finally, I needed it because again, it was a busy week! I did some groceries, cleaned my room and worked on my thesis. Also I was able to interview someone with tuberculosis, she is the friend of a girl I met here. Now it is time for my bed, because tomorrow I will have duty in the hospital again, so I need to get out of my bed early! 

See you later!
Lies


zondag 16 april 2017

Stageweek 4

Hallo allemaal! 😊

Maandag had ik terug ‘community’, maar dit keer met een andere groep en in een andere ‘barangay’, namelijk ‘Asin Road’. ’s Voormiddags hebben we baby’s gevaccineerd, dat was leuk om te doen, ook omdat het echt een belangrijke taak is. ’s Namiddags hebben we geluncht bij een studente thuis die in deze ‘barangay’ woont. Ze woont in een supermooi huis met een prachtig uitzicht. Daarna hebben we daar de activiteiten voor de volgende dagen voorbereid. 
Dinsdag hebben we ’s voormiddags een infosessie gegeven over het Zika-virus, handhygiëne, Zumba ter preventie van hypertensie en diabetes en over SOA’s. ’s Namiddags was het tijd voor de tweewekelijkse TB-DOTS, dan mogen de patiënten met tuberculose langskomen voor hun medicatie. Ik heb 3 patiënten kunnen interviewen, dus dat is al een goed begin voor mijn bachelorproef. 
Woensdag begon mijn ‘holy week’ al, we hadden vandaag geen community meer omdat ze de studenten zo de kans wilden geven om al eerder naar huis te vertrekken. Vandaag was dus al vrij, daarom zijn we met een klein groepje studenten naar het Riverview Waterpark getrokken om te gaan zwemmen. Het was een buitenzwembad met meerdere zwembaden en een zalig uitzicht. We hebben met z’n allen genoten van de ontspanning! ’s Avonds zijn we dan nog gaan eten in SM in de Mang Inasal, een Filipijns ‘all you can eat’ restaurant. Het was een superleuke dag! 
Donderdag heb ik ’s voormiddags deelgenomen aan een ‘lent trek’ op de ‘Santo Tomas hill’. Dit was een tocht waarbij we de lijdensweg van Jezus volgden via 14 stappen. Telkens werd er halt gehouden bij een standbeeld dat 1 van die 14 stappen uitbeeldde om te bidden en te zingen. Het was uniek om eens mee te maken, ik kende dit ritueel wel, maar in de Filipijnen is het nog weer anders natuurlijk! De rest van de dag heb ik nog wat voor school gewerkt, want dat moet ook gebeuren natuurlijk…
Vrijdag ben ik op stap gegaan met 3 Afrikaanse meisjes. Zij studeren hier al hun 4de jaar en kozen de Filipijnen omdat het hier goedkoper studeren is dan in hun land. Samen hebben we de bus genomen naar San Fernando (La Union), een strandplaatsje richting Ilocos. Daar hebben we eerst een beetje ‘sightseeing' gedaan en dan geluncht in ChowKing (een Chinese keten die je hier overal terugvindt). Daarna zijn we naar het strand getrokken waar we eerst wat gewandeld hebben en vervolgens gezwommen hebben. Het was heerlijk, ideale ontspanning in mooie natuur. We hebben nog gewacht tot de zonsondergang om dan een bus terug naar Baguio te nemen, het was het wachten waard! Eens in Baguio hebben we dan nog samen gegeten en dan was deze lange dag weeral voorbij, veel te snel! 
Zaterdag heb ik dan uitgeslapen, het was nodig want afgelopen dagen waren best druk! Verder heb ik verder gewerkt aan m’n bachelorproef. En vooral op m’n gemak gedaan, gewoon omdat het kon!
Zondag, Pasen! 😊 ’s Voormiddags ben ik naar de Paasmis op de campus gegaan, het was een vrolijke en gezellige bedoening. Verder heb ik terug voor school gewerkt, het is nodig! ’s Avonds kwam iedereen terug aan in Baguio, de goede week is namelijk over! Eindelijk terug een volle ‘dorm’, dat is toch net dat tikje gezelliger. 😊 

Tot de volgende!

Lies

(Meer foto's volgen nog!) 


(More pictures will follow!) 


Hey all! 😊


Monday I had community again, this time with an other group of students and in another barangay, Asin Road. Before noon we immunized babies, it felt good because it is an important part of having a healthy community. After noon we lunched at a students house, she lives in this barangay. Her house was amazing and the view was fantastic. After lunch we prepared activities for the next days of community. 
Tuesday before noon we gave a session about the Zika virus, hand washing, Zumba to prevent hypertension and diabetes and about sexually transmitted infections. After noon it was the two weekly TB-DOTS, that is a moment when patients with tuberculosis can pass by to get their medication. I had the opportunity to interview 3 patients, so that is a good start for my thesis. 
Wednesday my holy week holiday started, so no community today. Our clinical instructor wanted to give his students the chance to go home early, before the big exodus. That’s why we went tot he Riverview Waterpark for a swim today. It was several pools outside with an amazing view. We all really enjoyed the relaxing time! In the evening we went out for dinner in SM in the Mang Inasal, a Filipino ‘all you can eat’ restaurant. It was a really nice day! 
Thursday I went on the lent trek on the Santo Tomas hill organized by the SLU parish. It was a small hike were we followed the last steps of Jesus’ life. Every step we prayed and song, it was unique to experience. Of course I knew this ritual, but in the Philippines it is different of course! After that I worked a little for school, because that needs to be done as well of course… 
Friday I went on a trip with 3 African girls. They have been studying here for 4 years and choose the Philippines because it is cheeper to study here then in their country . We took a bus to San Fernando (La Union), a beach village towards Ilocos. We first did some sightseeing and than we had lunch at ChowKing (a Chinese company, you can find it anywhere here). After that we went to the beach and went for a walk and a swim. It was lovely, perfect to relax with beautiful nature. We waited for sunset and than took a bus back to Baguio, it was worth the waiting! Once arrived in Baguio we had dinner and that was the end of another amazing day! 
Saturday I slept late, I needed it because the last days were kind of busy! Other then that, I worked on my thesis and I just took my time because I could!
Sunday, Easter! 😊 Before noon I went to the Easter mass from the campus, it was enjoyable and cheerful. Other then that I worked for school again. In the evening everyone came back to Baguio because holy week is over! Finally, a full dorm again, it is better like that. 😊

See you later!

Lies

zondag 9 april 2017

Stageweek 3

Hallo allemaal! 😊

Maandag stond ik terug op de 'coronary ward', dus de hartafdeling. Aan deze afdeling grenzen ook nog de 'Neuro Critical Care Unit' en de 'Medical Intensive Care Unit'. En vandaag mocht ik samen met nog 2 andere studentes de patiënten op de NCCU verzorgen. Dat vond ik super omdat er hier heel interessante patiënten liggen. Ze worden beademd, of liggen in coma, of zijn helemaal verward, werk genoeg dus voor ons! Ik mag hier de parameters nemen, medicatie toedienen (maar dan uitgebreider dan tot nu toe), de patiënten wassen, verversen, van houding veranderen, etc. Dus dat lijkt er al meer op. 😊 Na deze shift was ik wel echt moe omdat ik dit weekend eigenlijk wat oververmoeid was en dat nog niet heb kunnen bijslapen. Dus ik heb daarna niet veel meer gedaan. 's Avonds heb ik dan gezellig gegeten met Ron en Nadia, 2 meisjes van de 'dorm'. En daarna zo snel mogelijk m'n bedje in!
Dinsdag mijn voorlaatste dag op de 'coronary ward'. Een heftige dag, dat moet gezegd worden. Onze patiënte (die al sinds zaterdagavond in coma lag) is vandaag gestorven. Dat op zich kan ik wel aan, het is niet de eerste keer, bovendien heb ik ze niet echt gekend. Wat wel heftig was waren allerlei cultuurverschillen die ik zo weer kon ontdekken. Tijdens de laatste momenten van het leven van de patiënte kwam quasi heel de familie nog op bezoek, ook werden er selfies genomen (dus met de op sterven na dood patiënte he?). De bezoeken verliepen met het nodige lawaai en een tamelijk dramatische toon. Het verliep dus niet zo sereen als dat in België meestal verloopt. Interessante ervaring moet ik zeggen, de rest van de dag ging z'n gewoonlijke gangetje. Na m'n shift heb ik nog wat gewandeld in het Burnham park en 's avonds heb ik samen gegeten met wat vriendinnen van de 'dorm'. En daarna weer op tijd in bed natuurlijk!
Woensdag was m’n laatste dag op de 'coronary ward'. Gelukkig mocht ik deze week op de NCCU staan, dat was een stuk interessanter dan het andere gedeelte van de ‘ward’. Vandaag was terug een rustigere dag, maar er was nog  genoeg te doen, dus dat was leuk. 😊 Vandaag is onze patiënt geïntubeerd geweest, dus dat gaf ons het nodige werk. Bovendien was hij behoorlijk onrustig en had hij constant de neiging zijn infusen uit te trekken. Desondanks hebben we hem nog goed kunnen verzorgen deze shift, wel ben ik echt benieuwd hoe het verder nog gaat gaan met deze patiënt. Ik vond namelijk dat het er niet echt goed uitzag na vandaag… In de ‘dorm' heb ik dan nog wat voor school gewerkt en ben ik daarna op tijd in bed gekropen. 
Donderdag begon ik dan eindelijk m’n shifts in de ‘community’, dit is een soort van medische post. We vertrokken in groep met de ‘jeepney' naar de ‘barangay' waar we vandaag zullen werken. Dit was in het ‘mine view healthcenter’, vandaag hebben we vooral plannen gemaakt voor de komende weken. We hebben dus besproken wat we willen geven qua educatie naar de patiënten toe, welke sessies we hoe en wanneer willen regelen. Dit gaf me een heel andere kijk op dit land en het was ook een andere kant dan ik gewend ben van het verplegen. Het is eerder sociale verpleegkunde, dus het was interessant om dit ook eens uit te oefenen. Morgen beginnen we al met een eerste educatie, dus daar hadden we direct onze handen mee vol. Ook hebben we al 1 patiënt met tuberculose over de vloer gehad, ik heb de medicatie mogen toedienen (IM), zo kon ik ondertussen ook al wat informatie verkrijgen over deze patiënt die ik hopelijk kan gebruiken voor mijn bachelorproef. Het was dus wel al een goede eerste dag. 😊 s’Avonds ben ik uit eten geweest in een pizzarestaurant met een groep Belgische geneeskundestudenten die voor een week in Baguio zijn. Dat was weer gezellig, ik vind het nog steeds leuk om toch af en toe eens met Belgen af te spreken, dus zolang dat gaat zal ik dit zeker blijven doen. 😉 
Vrijdag had ik m’n tweede dag in de ‘community’. We vertrokken wederom met de ‘jeepney' naar dezelfde ‘barangay’ als gisteren. ’s Voormiddags hebben we een presentatie gegeven over dengue, chikungunya en zika. Dit was bedoeld voor de mensen die in deze ‘barangay’ wonen, we hadden een Powerpoint voorbereid met de nodige uitleg en achteraf hebben we nog vragen beantwoord. Ik heb een deeltje van het stukje over dengue mogen presenteren. Daarna hebben we nog wat geholpen bij de consultaties, zoals anamnese afnemen en de parameters nemen. Ik heb ook al een gesprek kunnen hebben met een patiënt met tuberculose, dit is nodig voor mijn bachelorproef. ’s Namiddags zijn we naar een andere ‘barangay' gereisd, de ‘outlook drive-barangay’. Daar hebben we een presentatie gegeven over ‘drugs awareness’ Dit om de bewoners een algemeen beeld te geven van wat er bestaat, hoe men kan zien of iemand verslaafd is, etc. Hier bleek nood aan te zijn, want er zijn heel wat verslavingen, maar de bewoners geven zelf aan dat ze hier niet genoeg kennis over hebben. Daarna zat onze dag er al weer op, veel bijgeleerd weer! 
Zaterdag had ik m’n derde dag in de ‘community’. Dit keer bleven we wel op de universiteitscampus, dit omdat het 'health center’ op zaterdag dicht is. Ik vond het dan wel gek dat ze dat niet op voorhand wisten en dit dus niet gepland hadden. Maar goed, vandaag was dus een plandag voor de komende activiteiten die we zullen organiseren in de ‘community’. We gaan een infosessie houden over diabetes, hypertensie en ‘drugs awareness’, een educatie moment voor de kinderen over hygiëne en een Zumba sessie om de aandacht te richten op het belang van bewegen ter preventie van cardiovasculaire ziekten. We hadden dus heel wat voorbereidingswerk voor de boeg! Het was een gezellige dag omdat we opgedeeld werden in groepjes en ieder verantwoordelijk was voor een bepaalde sessie/dag. Ik heb mee de sessie over diabetes en hypertensie en de Zumba sessie voorbereid. ’s Middags was het even een feestje omdat er een meisje trakteerde voor haar verjaardag met pizza en cake. Er was ongelooflijk veel eten en ze hebben het ook echt allemaal opgegeten, het blijft me verbazen, de eetcultuur in de Filipijnen! Na m’n shift zijn we nog naar de cinema geweest, ‘Beauty and the beast’. Ik vond het echt een mooie film, daarna zijn we ook nog samen iets gaan eten. Na thuiskomst ben ik dan zo snel mogelijk in bed gekropen omdat ik er zondag heel heel heel vroeg uit moest.
Zondag ben ik om 2.30 am opgestaan, dit omdat ik met een groep verpleegkunde studenten om 3 am heb afgesproken heb om samen een berg te gaan beklimmen. Ik werd om 3 am dus opgepikt door Lian aan de ingang van de ‘dorm', daarna gingen we dan verder naar de rest van de groep. Uiteindelijk was iedereen er dan tegen 4 am (Filipino-style), we namen een jeepney en daarna een taxi. Alles verliep volgens plan, tot bleek dat de taxi ons aan de verkeerde berg had afgezet. Dus we wandelden terug naar beneden om opnieuw een taxi te nemen, die bracht ons gelukkig wel naar de juiste berg. Daar begonnen we dan met de beklimming, ondertussen zagen we dat de zon al aan het opkomen was. 😊 Eens op de top bleek dat we net op tijd waren, want daar kwam de zon net op dat moment piepen! Het was een prachtig uitzicht en al zeker met die net opkomende zon. We hebben daar nog wat verder gewandeld en een hele hoop foto’s genomen, want dat hoor zo als Filippijn natuurlijk! Daarna zijn we terug naar beneden gewandeld en zijn we samen nog iets gaan eten, het was een soort van brunch, maar dus echt al een volledige maaltijd eigenlijk (frietjes, pizza, etc.). Toch kreeg ik het zonder problemen op dit keer, ik was namelijk al 7 uur wakker, dus ik had toch al wel honger. Eens thuis ben ik direct in bed gekropen om wat slaap in te halen die ik deze nacht gemist had. Daarna kon ik dan nog wat aan school werken, want dat moet ook gebeuren natuurlijk! 

Tot de volgende!
Lies

 
 Hey all! 😊 

Monday I had my duty again at the coronary ward. Next to this ward there is also a Neuro Critical Care Unit and a Medical Intensive Care unit. Today I worked at the NCCU together with 2 other students. That was great because there are a lot of interesting patients in this ward. They have to be breath upon, they are in coma, are they are very restless and confused. So I do not need to tell you we have enough work here! I am allowed here to take the vital signs, to give medication (in more different ways then before), to wash the patient, change the patient, to roll the patient into different rollings, etc. So that looks better, right? 😊 After today's duty I was really tires because, actually, this weekend I was overtired and I was not able to sleep more yet. So I did not do much after this duty. In the evening I had dinner with Ron and Nadia, 2 girls from the dorm. And after that I went to bed as soon as I could!
Tuesday, my next to last day at the coronary ward. It was a heavy day, I have to say. Our patient (who was in coma sinds saturdayevening) died today. I can handle that, it was not the first time I had to manage this kind of things, also I did not really know this patient. It was just heavy because of al the cultural differences I experienced again. During the last moments of the patients life, a lot of family visited her, they even took selfies (with the patient, who wast fighting for her life...). The visits were noisy and kind of dramatic. So it was not as sereen as it usually is in Belgium. So I experienced some interesting things today, other than that, everything went just fine. After my shift I went for a walk in the Burnham park and in the evening I ate together with some girls from the dorm. After that I went to bed, time for a good sleep!
Wednesday I had my last day at the coronary ward. Luckily I could go to the NCCU again, this is a lot more interesting than the other part of the coronary ward. Today was a calm day, but with still enough work to do, so that was nice. 😊 Today our patient got intubated, so we knew what tot do. Other then that he was also quite restless and he wanted to pull out his infusion lines all the time. But we were still able to give him the right care. I am just really curious about how this patient will evoluate because I do not have positive feelings about it after todays shift… At the dorm I worked for school a bit and went to bed on time to be fresh again tomorrow. 
Thursday I finally started my duty at the community, this is some kind of a medical center. We went to our barangay in group with a jeepney. It was called the mine view healthcenter. Today we made plans for the next weeks, we discussed about hat we want to educate the patients, how we would make the sessions and how and when we would do them. This give me a different view no the country and also on an other way of nursing. It is rather social nursing, so it was interesting to be able to exercise this. Tomorrow we will start with our first education, so we know what to do. I saw also 1 patient with tuberculosis, I gave him the medication (IM). That way I could already get some information I could hopefully use for my thesis. So it was a nice first day. 😊 In the evening I went out for dinner in a pizzarestaurant with a group of Belgian medical students. They will be staying in Baguio for 1 week, it was nice to meet them. I still like it to see Belgians sometimes, so I will keep this doing as long as it is possible. 😉
Friday I had my second day at the community. We took the jeepney again to the mines view health center. Before noon we gave a presentation about dengue, chikungunya and pika. This presentation was ment for the people living in the mines view barangay, we prepared a Powerpoint with some basic explanation and after the presentation we answered the questions. I presented a small part about dengue. After that we helped with the consultations, we did the anamnese and we took the vital sings. I also had a short conversation with a patient with tuberculosis, this is necessary for my thesis. The afternoon we travelled to another barangay, the outlook drive barangay. Here we gave a presentation about drugs awareness. So we could give the people from this barangay some general information about different drugs, how you know when someone is addicted, etc. There are several addicted persons so that is the reason why the inhabitants asked some general information. And that was the end of our day, I learned a lot again! 
Saturday I had my third day at the community. Except that this time we stayed at the campus of the university because the health center is closed Saturdays. I did not really understand why they did not communicate this before the start of our duties at the community. Anyways, today was a planning day for the upcoming activities we will organise for the community. We will have an information session about diabetes, hypertension and drugs awareness, a moment of education for children about hygiene and a Zumba session to point the attention on the importance of moving to prevent cardiovascular diseases. So we had a lot of preparing work ahead! It was a nice day because we did this in different small groups, every group was responsible for one session/day. I prepared (together with two other students) the session about diabetes and hypertension and the Zumba session. During lunch we had a little party because a girl treated us because of her birthday with pizza and cake. There was so many food and still they ate everything, it  keeps amazing me, this Filipino culture of eating! After my shift we went to watch a movie, Beauty and the beast. I really liked this movie, afterwards we went out for some dinner. When I came home I went to bed as soon as possible because Sunday I will have to get up really really early. 
Sunday I got up at 2.30 am because I wanted to meet with a group of nursing students at 3 am to go hiking on a mountain. So Lian picked me up at the entrance of the dorm, then we met the others. Eventually at 4 am (Filipino-style) we took a jeepney and after that a taxi. Everything went fine, until we discovered the taxi brought us to the wrong mountain. So we needed to walk down the mountain again and take another taxi, luckily this one brought us to the right mountain. There we started the hiking, meanwhile seeing the sun rising. 😊 Once we reached the top, we saw we were right on time! It was an amazing view, certainly with the sun rising right in that moment. We walked a little more and took many many pictures, because I was with Philippines of course! After that we returned and went out for brunch, even for a brunch we ate already things like french fries, pizza, etc. I could eat it without any problems this time because I was awake already for 7 hours now, so I was hungry. Once home, I returned to my bed again to catch up some sleep. After that I worked for school, because that needs to be done too of course! 

See you later! 
Lieszondag 2 april 2017

Stageweek 2

Hallo allemaal! 😊

Maandag stond ik op een nieuwe afdeling, de 'coronary ward'. De verpleegkundigen hier nemen de parameters, het toedienen van medicatie en dan de verpleegtechnische handelingen. Daarnaast houden we de dossiers up to date en informeren we de patiënten en hun familie. Vandaag heb ik wederom eerst vooral geobserveerd, want alles was weer net dat tikkeltje anders. De parameters worden nog manueel genomen, voor het toedienen van de medicatie bestaat er een heel systeem en de verpleegtechnische handelingen zijn niet altijd even hygiënisch en/of steriel. Vandaag was dus weer een dag met allerlei nieuwe indrukken.
Dinsdag terug op de 'coronary ward', dit keer heb ik niet meer enkel geobserveerd. Ik heb meegelopen met de studente waar ik dezelfde patiënt mee deel. Zo kon ik haar het een en ander vragen en bepaalde dingen proberen beter te begrijpen. Samen hebben we deze patiënte quasi zelfstandig verzorgd vandaag, dus dat was leuk. De studenten op deze dienst zijn ook weer echt super lief en vriendelijk. Ze zijn heel geïnteresseerd in hoe het in België allemaal verloopt en ook gewoon in onze manier van leven.
Woensdag was het dan mijn laatste dag op deze afdeling voor deze week. Niet veel nieuws dit keer, gewoon weer het verzorgen van onze patiënte, waar het bovendien al stukken beter meeging, morgen mag ze zelfs naar huis als alles goed gaat. Ze is binnengekomen met hartkloppingen en is dan gediagnosticeerd met voorkamerfibrillatie. Daarnaast heeft ze ook nog de diagnose van diabetes gekregen, dit had ze waarschijnlijk al langer, maar is nu pas ontdekt. Ze heeft nu voor alles de juiste medicatie gekregen en is er daarom al veel beter aan toe.
Donderdag stond ik dan terug op de 'emergency room', dat was een leuk weerzien. 😊 Dit keer was het wel druk, daardoor heb ik natuurlijk al veel meer kunnen doen dan vorige week. Daardoor heb ik dit keer IM en IV-injecties kunnen geven, naast al de andere dingen die ik al mocht doen natuurlijk. Verder ging het er hetzelfde aan toe als vorige week. 's Avonds ben ik nog iets gaan eten met 2 van de Belgische geneeskunde studenten, Lieselot en Kimm. Het was een supergoed Italiaans restaurant en bovendien was het ook nog eens gezellig. 😊
Vrijdag was weer een dagje op de 'emergency room', terug iets rustiger dan donderdag. Maar toch heb ik nog genoeg te doen gehad. Het waren weer 2 leuke dagen, op het einde hebben we dan nog een groepsfoto genomen. 😊 Na m'n duty ben ik naar de kapper geweest, ik vond het spannend, maar het is helemaal goed gekomen! 😉 's Avonds ben ik weer uit eten geweest, dit keer met alle Belgische geneeskunde studenten (dat zijn er 6). Ze vertrekken zondag terug naar huis, dus dit was een soort van afscheidsetentje. Het was weer superlekker (ze weten de goede restaurants zijn zo na 3 maanden) en op en top gezellig!
Zaterdag ben ik heel vroeg opgestaan, dit omdat ik op uitstap ging met Vicky (meisje uit de 'dorm'). We zijn om 6.30 am vertrokken richting Manaoag met de bus, daar hebben ik eerst de familie van haar vriendje ontmoet waar we even iets gegeten hebben. Het was interessant om eens in het huis van een gezin hier te komen, zo weet ik tenminste hoe de meeste mensen hier leven. Van daaruit zijn we (Vicky, haar vriendje en ik) dan verder getrokken een bekende kerk hier, een soort van Filipijns Lourdes, Maria zou hier ooit verschenen zijn. Het was een heel mooie kerk,
 met daarlangs een prachtige tuin. Van daaruit zijn we verder gegaan naar Lingayen, waar het provinciehuis van Pangasinan terug te vinden is. Pangasinan is een provincie ongeveer onder Baguio. Daar vlakbij was er ook een mooi strand, het was er ook overal ontzettend warm. Maar het was heel leerrijk en gezellig allemaal. 😊 Nadat we nog iets gegeten hadden in de Jollibee, moesten we alweer terug, want het is een terugtocht van ongeveer 3 uur. We waren rond 7 pm terug in Baguio en allemaal dood en doodmoe! Maar het was wel een prachtige dag. 😊
Zondag was een recuperatiedagje, uitslapen en rustig aan doen, een beetje voor school en dan terug op tijd in bed voor een nieuwe stageweek.

Tot de volgende!
Lies

Hey all! 😊

Monday I started on a new ward, the coronary ward. The nurses on this ward take vital signs, give medications and do the technical nursing skills. Also they do the charting and they inform the patients and their families. Today I just observed, because again, everything is different here. The vital signs are taken manually, to give the medication, a whole system is existing and the nursing technical skills are not always given that hygienic and/or sterile. So today was just an other day of new impressions.
Tuesday I worked again at the coronary ward, today I did not just observe anymore. I followed a student whom I shared a patient with. In this way I could ask here my questions and I could try to understand why the care is given how it is given. Together we took care of our patient without the help of our clinical instructor or the staff  nurses. The studentd on this ward are (again) really sweet and nice to me. They are really interested in how I live my life in Belgium.
Wednesday I worked my last day of this week at the coronary ward. Not a lot of new things, just taking care again of our same patient, who is doing really well by the way. Tomorrow she will even be discharged! She came in because of fibrillations of the heart and got diagnosed with atrial fibrillations. In the meantime she also got diagnosed with diabetes. Now she has the right medication for her diseases, so she is doing just fine.
Thursday I worked again in the emergency room, I liked that. 😊 This duty it was really crowded,so I could exercise a lot this time. I gave IM and IV-injections, and I did all the things I could do last week as well of course. Other than that there were not a lot of differences in compairison with last week. In the evening I went out for dinner with 2 of the Belgian student, Lieselot and Kimm. It was in an Italian restaurant with real good food and some nice company. 😊
Friday was my last day in the emergency room, it was less croqded, but there were still plenty things to do. I spend a nuce time at the emergency, so at the end we made a group picture. 😊 After duty I went to the hairdresser, it was exciting, but they did a real good job! 😉In the evening I went out for dinner again, but this time with all the Belgian medical students (so 6 persons). They will leave Baguio to return this sunday, so it was kind of a goodbye dinner. And again the food was amazing (they know the good restaurants after 3 months) and the company was really nice again.
Saturday I got up early again, because I went on a trip with Vicky (a girl from the dorm). We left at 6.30 am by bus to Manaoag, there I met the family of her boyfriend. It was interessting to see a house of a family here,  now I could see how most of the people live here. After that we (Vicky, her boyfriend and me) left to visit a well known church in Manaoag, some kind of a Philippine Lourdes, Maria has been seen here once. It was a really nice church with a beautiful garden next to it. After that we went to Lingayen  to see the provincehouse of the province Pangasinan. Next to this provincehouse was the beach, it was nice, but also really hot. But all together this trip was really nice. 😊After having somekind of lunch/dinner at Jollibee, we had to go back to Baguio because the travel  takes around 3 hours. We were back in Baguio around 7 pm, all really tired! But is was a really nice day. 😊
Sunday was a recuperationday, sleeping long, working a little bit for school (but not to much) and early in bed again to be ready for a new week full of duties.

See you later!
Lies


zondag 26 maart 2017

Stageweek 1

Hallo allemaal! 😊

Maandag had ik nogmaals afspraak op de universiteit, dit keer om mijn studentenkaart af te halen. Die heb je hier nodig om de campus en het ziekenhuis binnen te kunnen, want overal staan er hier bewakers. 's Avonds was er een mis in de 'dorm', op het einde vermelde de priester mij zelfs en vroeg aan de andere meisjes om me te ondersteunen tijdens mijn verblijf hier, super lief!
Dinsdag was een rustig dagje, ik heb nog eens uitgeslapen en heb wat gewerkt voor school. 's Avonds heb ik dan eindelijk de Belgische geneeskundestudenten ontmoet die hier nog zijn tot en met april. We zijn 's avonds samen iets gaan eten en zijn dan een film gaan kijken in de 'mall'. Het was gezellig, we zullen nog wel eens afspreken in de tijd dat ze hier nog zijn, want het is toch altijd leuk om nog eens Vlaams te kunnen spreken tegen iemand. 😊
Woensdag heb ik nog maar eens gewerkt aan mijn bachelorproef. 's Namiddags was er een in memoriam mis voor een Belgische vader die de universiteit mee heeft opgericht, hij is afgelopen week in België overleden. 's Avonds was er een korte introductie van alle buitenlandse studenten in de 'dorm'. Buiten mij zijn er nog 2 Thaise, 2 Chinese en 2 Mongolische meisjes. Daarna kregen we nog een ontvangstcadeau, ik vond dat een heel lief gebaar, zeker ook omdat geld hier echt wel een probleem kan zijn voor heel wat studenten. 
Donderdag begon ik dan eindelijk met mijn stage, veel langer moest het voor mij echt niet duren! Ik stond op de 'emergency room', samen met nog 10 andere verpleegkunde studenten, 10 geneeskundestudenten, 3 verpleegkundigen en 5 dokters. Veel mensen voor niet al te veel patiënten bleek uiteindelijk. Het werk bestond vooral uit het afnemen van ECG's, het geven van zuurstoftherapie, het afnemen van bloed en het toedienen van medicatie. Er kwamen heel wat kinderen binnen met koorts en een hoestje, de ouders waren ongerust dat het om Dengue ging, vandaar dat ze direct naar de 'emergency room' kwamen. Gelukkig was het telkens weer loos alarm. 😊 Verder zorgden we ervoor dat de ruimte er verzorgd bij lag en dat het gebruikte materiaal steeds terug afgewassen werd en daarna netjes terug opgeruimd werd. Alles wat we gebruikten qua materiaal moest namelijk opnieuw gebruikt worden. Het is hier heel anders werken, en ook echt helemaal niet steriel... Maar ik doe mijn best om desondanks zo goed mogelijk te functioneren.
Vrijdag ging er zo ongeveer hetzelfde aan toe als donderdag, al hadden we dit keer wel een reanimatie. Daarbij merkte ik op dat ze veel sneller pompen dan wij aangeleerd krijgen, toen ik daar naar vroeg vertelden ze me dat ze werken volgens een richtlijn van de 'American Heart Association' van 2015. De patiënt heeft het overleeft, dus het werkt in ieder geval minstens even goed. 😜 Verder was er dus niet al te veel nieuws te zien. 
Zaterdag was weer rustig,  slapen en werken aan m'n bachelorproef dus 😉
Zondag ben ik samen met 3 andere meisjes van de 'dorm' op stap gegaan. We hebben de jeepney genomen richting Apin Road. Hier hebben we het BenCab Museum bezocht, BenCab is een bekende Filipijnse artiest, het was best de moeite! Ook was er een fantastische tuin bij dit museum, met bovendien prachtige uitzichten. Terwijl we daarna wachtten op een Jeepney terug naar de dorm hebben ze me een 'streetfood' laten proeven, 'taho', dit is een soort sojadrankje. Ik moet zeggen, ik werd er niet koud of warm van... Daarna hebben ze me ook nog eens meegenomen naar een restaurant voor hun befaamde 'halo halo', dit is een soort sorbetachtig ijs met daarin jelly's, fruit, cornflakes, etc. Dit alles gemixt geeft dan de typische zomerse 'halo halo'. Dit was wel echt lekker en een leuke afsluiter van een leuke dag. 😊

Tot de volgende!
Lies   
            Hey all! 😊
Monday I had another meeting at the university, they gave me my student ID. I need this to enter the campus and the hospital, because there are guardians all over the place. In the evening there was a mass at the dorm, at the end the priest presented me to the girls and asked them to be there for me during my stay, really sweet! 
Tuesday  was a calm day, I slept long and I worked for school. In the evening I finally met the Belgian medicine students, they will be here until April. We went out for dinner and a movie in the mall. It was nice, we will see each other again because it is nice to talk flemish again from time to time. 😊
Wednesday I worked for my thesis, again. In the afternoon there was an in memoriam mass for a Belgian father who was one of the founders of the university, he died last week in Belgium. In the evening there was an introduction of all the exchange students staying at the dorm. Except me there are also 2 Thai, 2 Chinese and 2 Mongolian girls. After that we got a present, it was really sweet because money is really a problem for a lot of students here. 
Thursday I could finally start my internship! I started at the emergency room, tighter with 10 other nursing students, 10 medicine students, 3 nurses and 5 medicines. A lot of people for not so many patients. I took ECG's, I gave oxygen therapy, I took blood and I gave medication. There were a lot of children coming in with fever and a cough, the parents were worried it was Dengue, that is why they came to the emergency room. Luckily it was never Dengue. 😊 We also cleaned the room and cleaned the used materials. Everything we use needs to be reused afterwards. There are a lot of differences and nothing is really sterile... But I do my best to work as good as possible. 
Friday was not really different from Thursday, but we did have a reanimation. I saw they pumped a lot faster then they had been teaching us. When I asked about it, they told me they followed the American Heart Association guidelines from 2015. The patient did survive, so at least it is working. 😜 Other then that there was nothing really new to see. 
Saturday was calm, so sleeping and working on my thesis. 😉
Sunday I went out with 3 other girls from the dorm. We took a jeepney to Apin Road where we visited the BenCab Museum, BenCab is a well known artist, it was nice! There was also an amazing garden with some nice views. After that we took some streetfood, 'taho', it is a soyadrink. I did not not like it, but I dit not like it either. After that they took me to a restaurant to try the famous 'halo halo', some sort of ice with in it jelly, fruit, cornflakes, etc. This was really good and a nice way to end this day. 😊

See you later!
Lies


 


maandag 20 maart 2017

Weekend

Hallo allemaal! 😊

Weekend! Niet dat ik de andere dagen al niet vrij had, maar toch. 😉 Hier wordt 6/7 gewerkt, dus zaterdag is ook een werkendag of schooldag, of etc. Daarom had ik om 10 am een afspraak met de 'dean' van het 'nursing department'. Het was allemaal behoorlijk formeel, maar eigenlijk was het dus gewoon een kennismaking. Vervolgens hebben we mijn stage besproken, ze hadden al een rooster opgesteld en ze vroegen of ik me daar in kon vinden en of ik nog bepaalde wensen had. Aangezien er nog niks tussenstond waarmee ik de praktijkstudie van mijn bachelorproef ging kunnen opstellen, vroeg ik hun of ik ook niet eens op een medische post kon staan. Ik legde hun mijn bachelorproef beknopt uit en dat ik dus graag in contact zou willen komen met tuberculose. Dus nu loop ik ook ongeveer 2 weken stage op een medische post, het was geen probleem om dat aan te passen, dus dat was fijn. 😊 Ik zal dus op volgende diensten telkens een kleine week staan: 'emergency room', 'operating room', 'coronary ward', 'surgical ward', 'gynaecology ward', 'pedaetric ward' en dan 2 weken op 'community'. Nu kan ik eindelijk mijn doelstellingen opstellen, want ik begin deze week donderdag met de stage. Daarna heeft de 'clinical supervisor' die bij deze 'meeting' was me nog even de 'nursing faculty' getoond, het is een beetje zoals ons docentenlandschap (Odisee), je vindt er alle docenten terug. Na deze afspraak heb ik nog eens afgesproken met mijn nonkel, die heeft me meegenomen naar alle gebouwen die gefinancierd geweest zijn met Belgisch geld. En dat waren er heel wat, er zitten hier namelijk al jaren Belgische paters en zusters die hier dus geïnvesteerd hebben in scholen, universiteiten, ziekenhuizen, kerken, etc. Deze wandeling zorgde voor heel wat prachtige uitzichten. We hebben uiteindelijk heel de namiddag en avond gewandeld en de dag afgesloten met een bezoek aan de Pizzahut. Die avond viel ik uiteraard als een blok in slaap, nagenietend van de mooie landschappen. 
Zondag heb ik een beetje uitgeslapen omdat de jetlag nog steeds niet uit m'n lijf was. 's Namiddags zijn mijn nonkel en één van de laatste paters die hier nog altijd is me komen ophalen. Met de auto hebben we door de bergen gereden, zo zag ik eens hoe het er een beetje buiten Baguio aan toe ging. Wederom prachtige uitzichten, na een tijdje stopten we bij een resort om even iets te drinken, en het uitzicht daar was nog indrukwekkender!  Op de terugweg hadden we panne, benzinetank leeg... Daar stonden we dan midden op de weg, gelukkige zagen we verderop al terug wat huisjes en konden we daar aan 2 jongens vragen of zij wisten waar we terecht konden voor benzine. Ze stelden gelijk zelf voor om het te gaan halen voor ons. Ze kwamen terug met 2 frisdrankflessen waar dan blijkbaar de benzine inzat. Het zag er gek uit, maar de auto vertrok terug en dat was het belangrijkste natuurlijk. 😉 's Avonds heb ik dan voor de eerste keer wat kleren gewassen, dit is met de hand uiteraard. Ik moet zeggen, ze zijn terug helemaal proper, dus geen klachten tot nu toe! En daarna m'n bed in want ik was weer moe. 

Tot de volgende!
Lies


    

    

Hey all! 😊

Weekend! I was off the other days as wel, but still. 😉 They work 6/7 here, so Saturday is a work/school/etc. day as well. That is why I had a meeting 10 am with the dean of the nursing department. It was quite formal, but actually it was just to get to know each other a little. We also discussed my internship, they prepared a schedule for me and they asked me if I was all right with this schedule and if I had any remarks. Because there was none service yet on the schedule in view of my thesis I asked them if I could do part of my internship in the community service. I explained them a little about my thesis and that I need to get in contact with tuberculosis patients. So now I will do 2 weeks of my internship in a community service, it was not any problem to change that, so that was nice. 😊 I will do my internship at the following services: emergency room, operating room, coronary ward, surgical ward, gynecology ward, pediatric ward and 2 weeks at the community. Now I can finally set my goals for this internship, because I will start this Thursday. After that, the clinical supervisor who attended this meeting as well, showed me the nursing faculty, it is the place where all the professors have there offices. After this meeting I met my uncle, he took me to all the buildings financed with Belgian money, there were quite a lot of them. Actually there were a lot of Belgian priests and nuns for several years who lived here in Baguio. They invested in schools, universities, hospitals, churches, etc. This hiking tour gave us plenty wonderful sights. We hiked all day and ended the dat with a dinner at Pizzahut. That night I fell asleep without any problems! 
Sunday I slept a little longer as usual, the jetlag is still in the limbs! In the afternoon my uncle and one of the remaining priests took me on a trip. We took the car and went for a ride in the mountains, like that I could see life out of Baguio. We had an amazing view, after a while we stopped at a resort for a drink and the view there was even better! Driving back we had mechanical failure, an empty gasoline tank... Luckily we saw some houses further ahead and we could ask 2 boys if they knew were we could find some gasoline. They proposed immediately to get it for us, they came back with 2 soda bottles filled with gasoline. It looked weird, but the car started, and that was the most important thing of course. 😉 That night I washed my clothes for the first time, and it is hand wash of course. I have to say, there all clean again, so now complaints just now! And after that, in my bed, because I was tired, again. 

See you later!
Liesvrijdag 17 maart 2017

Dag 1

Hallo allemaal! 😊

Eindelijk mijn eerste echte nacht achter de rug, al stelde die al bij al toch nog niet zoveel voor. Buiten het feit dat er veel nachtlawaai was (wat ik NIET gewend ben 😜), had ik ook last van de jetlag. Met een uurverschil van 7 uur is dat ook niet zo gek natuurlijk. Toch voelde ik me klaar voor de dag, die begon al om 7 uur, want het ontbijt wordt maar geserveerd tot 8 uur. Om half 8 zat ik dus netjes met m’n bordje rijst in de kantine, ik kon het goed verdragen, maar vlees neem ik er de volgende keer toch niet meer bij. 😉 Daarna kwam ik Miss Bles terug tegen (Blesilda), ik vroeg haar gewoon waar ik het beste mijn boodschappen kon doen, en ze heeft me direct begeleidt tot aan de winkel, de bank, en een winkel voor een plaatselijke sim kaart. Daarna wou ik even wat gaan rusten op mijn kamer (want ik was nog steeds moe), toen er ineens geklopt werd, het was terug Miss Bless om te zeggen dat mijn nonkel op me wachtte in de ontvangstzaal (mannen niet toegestaan in de slaapruimtes/gangen). Dus daar ging m’n rust, maar het was wel een aangename verrassing. Even kort wat uitleg, mijn nonkel (eigenlijk de nonkel van mijn papa) gaat al jaren aan een stuk 1 keer per jaar naar Baguio, hij kent de stad dus super goed. En hij wist natuurlijk dat ik daar nu ook ging zijn, en hij wist ook waar ik verbleef. We zijn dan samen gaan lunchen in de Jollibee, een fastfoodketen die hier super populair is, en het moet gezegd, het was best lekker en bovendien gezonder dan McDonalds. Daarna heeft hij me nog rondgeleid in een mooi park met een meer en dan was het tijd voor een afspraak die ik had op de universiteit. Ik moest er nog allerlei paperassen ondertekenen, zoals voor de verlenging van mijn visum, de aanvraag van mijn studentenkaart, etc. Tegen dan waren we al voorbij 16 uur en had ik terug wat vrije tijd. Die heb ik gebruikt om mijn kamer een beetje meer mijn kamer te maken en een beetje te rusten. ’s Avonds heb ik gegeten met 2 Chinese meisjes, ze zijn super lief, maar ik versta ze niet altijd even goed, ze hebben een gekke slis in hun Engels. Nu zit ik tussen de andere ‘interns’ voor het studie-uurtje, dit gebeurt iedere dag van 19h45 tot 21h15 en is verplicht voor de ‘minors’. Aangezien het Filipijnse systeem maar 4 jaar middelbare school aanbiedt, beginnen de jongeren hier al op hun 16de met hun universitaire studies. En vandaar zijn er 2 verschillende regelgevingen, die voor de -20 jarigen en die voor de +20 jarigen en ik moet zeggen, het is best streng. 😉 Hierna kruip ik terug op tijd m’n bed in, want morgen heb ik nog eens afspraak op de universiteit, dit keer specifiek voor mijn stage. Ik ben benieuwd!

Tot de volgende!
Lies


Hey all! 😊


Finally my first real night, but sadly it was not that great after all. There was a lot of noise during the night and I also felt that jetlag. However I felt ready for today, it started at 7 am, because breakfast is only served until 8 am. So half past 7 I was in the canteen with my plate of rice, I could handle it well, I will just skip the meat next time. 😉 After that I met Miss Bles again (Blesilda), I just asked her where I should be for my groceries and she accompanied me to a supermarket, a bank and a shop where I could buy a simcard. Then I wanted to go for a rest (because I was still tired), when suddenly someone knocked on my door, it was Miss Bless again to tell me my uncle was waiting for me in the reception room (men are not allowed in the dorms/hallways). Well, that was a nice surprise!? Just a short explanation, my uncle (actually my fathers uncle) has been visiting Baguio for years, so he knows the city by heart. And of course he knew I would be in Baguio and he also knew where I would stay in Baguio. We went out together for lunch in Jollibee, a fast food company that is very popular here, and I must say, it was good and healthier than McDonalds. After that he showed me around in a nice park with a lake. Then suddenly, it was time for my meeting at the university. I needed to sign some papers, like a paper for the extension of my visa, a paper for my student ID, etc. When this was finished, it was already past 4 pm and I got some free time again. I used it to make my room a little bit more my room and to take a little rest. For dinner I ate with 2 Chinese girls, they are really sweet, but I do not always understand them because they have a weird lisp in their English. And now I am sitting with the other interns for a study hour, this is happening every day 7h45 pm – 9h15 pm and this is obligatory for the minors. Because the Philippine system has only 4 years of high school, the youth is starting their academic studies at the age of 16 years old. And therefore there are 2 different issuing of rules, one for the -20 year olds and one for the +20 year old and it has to be said, it is kind of strict. 😉 After this little hour I will go to bed on time again, because tomorrow I have another meeting at the university, this time it will be about my internship here. I am curious!

See you later,
Lies