maandag 20 maart 2017

Weekend

Hallo allemaal! 😊

Weekend! Niet dat ik de andere dagen al niet vrij had, maar toch. πŸ˜‰ Hier wordt 6/7 gewerkt, dus zaterdag is ook een werkendag of schooldag, of etc. Daarom had ik om 10 am een afspraak met de 'dean' van het 'nursing department'. Het was allemaal behoorlijk formeel, maar eigenlijk was het dus gewoon een kennismaking. Vervolgens hebben we mijn stage besproken, ze hadden al een rooster opgesteld en ze vroegen of ik me daar in kon vinden en of ik nog bepaalde wensen had. Aangezien er nog niks tussenstond waarmee ik de praktijkstudie van mijn bachelorproef ging kunnen opstellen, vroeg ik hun of ik ook niet eens op een medische post kon staan. Ik legde hun mijn bachelorproef beknopt uit en dat ik dus graag in contact zou willen komen met tuberculose. Dus nu loop ik ook ongeveer 2 weken stage op een medische post, het was geen probleem om dat aan te passen, dus dat was fijn. 😊 Ik zal dus op volgende diensten telkens een kleine week staan: 'emergency room', 'operating room', 'coronary ward', 'surgical ward', 'gynaecology ward', 'pedaetric ward' en dan 2 weken op 'community'. Nu kan ik eindelijk mijn doelstellingen opstellen, want ik begin deze week donderdag met de stage. Daarna heeft de 'clinical supervisor' die bij deze 'meeting' was me nog even de 'nursing faculty' getoond, het is een beetje zoals ons docentenlandschap (Odisee), je vindt er alle docenten terug. Na deze afspraak heb ik nog eens afgesproken met mijn nonkel, die heeft me meegenomen naar alle gebouwen die gefinancierd geweest zijn met Belgisch geld. En dat waren er heel wat, er zitten hier namelijk al jaren Belgische paters en zusters die hier dus geΓ―nvesteerd hebben in scholen, universiteiten, ziekenhuizen, kerken, etc. Deze wandeling zorgde voor heel wat prachtige uitzichten. We hebben uiteindelijk heel de namiddag en avond gewandeld en de dag afgesloten met een bezoek aan de Pizzahut. Die avond viel ik uiteraard als een blok in slaap, nagenietend van de mooie landschappen. 
Zondag heb ik een beetje uitgeslapen omdat de jetlag nog steeds niet uit m'n lijf was. 's Namiddags zijn mijn nonkel en één van de laatste paters die hier nog altijd is me komen ophalen. Met de auto hebben we door de bergen gereden, zo zag ik eens hoe het er een beetje buiten Baguio aan toe ging. Wederom prachtige uitzichten, na een tijdje stopten we bij een resort om even iets te drinken, en het uitzicht daar was nog indrukwekkender!  Op de terugweg hadden we panne, benzinetank leeg... Daar stonden we dan midden op de weg, gelukkige zagen we verderop al terug wat huisjes en konden we daar aan 2 jongens vragen of zij wisten waar we terecht konden voor benzine. Ze stelden gelijk zelf voor om het te gaan halen voor ons. Ze kwamen terug met 2 frisdrankflessen waar dan blijkbaar de benzine inzat. Het zag er gek uit, maar de auto vertrok terug en dat was het belangrijkste natuurlijk. πŸ˜‰ 's Avonds heb ik dan voor de eerste keer wat kleren gewassen, dit is met de hand uiteraard. Ik moet zeggen, ze zijn terug helemaal proper, dus geen klachten tot nu toe! En daarna m'n bed in want ik was weer moe. 

Tot de volgende!
Lies


    

    

Hey all! 😊

Weekend! I was off the other days as wel, but still. πŸ˜‰ They work 6/7 here, so Saturday is a work/school/etc. day as well. That is why I had a meeting 10 am with the dean of the nursing department. It was quite formal, but actually it was just to get to know each other a little. We also discussed my internship, they prepared a schedule for me and they asked me if I was all right with this schedule and if I had any remarks. Because there was none service yet on the schedule in view of my thesis I asked them if I could do part of my internship in the community service. I explained them a little about my thesis and that I need to get in contact with tuberculosis patients. So now I will do 2 weeks of my internship in a community service, it was not any problem to change that, so that was nice. 😊 I will do my internship at the following services: emergency room, operating room, coronary ward, surgical ward, gynecology ward, pediatric ward and 2 weeks at the community. Now I can finally set my goals for this internship, because I will start this Thursday. After that, the clinical supervisor who attended this meeting as well, showed me the nursing faculty, it is the place where all the professors have there offices. After this meeting I met my uncle, he took me to all the buildings financed with Belgian money, there were quite a lot of them. Actually there were a lot of Belgian priests and nuns for several years who lived here in Baguio. They invested in schools, universities, hospitals, churches, etc. This hiking tour gave us plenty wonderful sights. We hiked all day and ended the dat with a dinner at Pizzahut. That night I fell asleep without any problems! 
Sunday I slept a little longer as usual, the jetlag is still in the limbs! In the afternoon my uncle and one of the remaining priests took me on a trip. We took the car and went for a ride in the mountains, like that I could see life out of Baguio. We had an amazing view, after a while we stopped at a resort for a drink and the view there was even better! Driving back we had mechanical failure, an empty gasoline tank... Luckily we saw some houses further ahead and we could ask 2 boys if they knew were we could find some gasoline. They proposed immediately to get it for us, they came back with 2 soda bottles filled with gasoline. It looked weird, but the car started, and that was the most important thing of course. πŸ˜‰ That night I washed my clothes for the first time, and it is hand wash of course. I have to say, there all clean again, so now complaints just now! And after that, in my bed, because I was tired, again. 

See you later!
Liesvrijdag 17 maart 2017

Dag 1

Hallo allemaal! 😊

Eindelijk mijn eerste echte nacht achter de rug, al stelde die al bij al toch nog niet zoveel voor. Buiten het feit dat er veel nachtlawaai was (wat ik NIET gewend ben 😜), had ik ook last van de jetlag. Met een uurverschil van 7 uur is dat ook niet zo gek natuurlijk. Toch voelde ik me klaar voor de dag, die begon al om 7 uur, want het ontbijt wordt maar geserveerd tot 8 uur. Om half 8 zat ik dus netjes met m’n bordje rijst in de kantine, ik kon het goed verdragen, maar vlees neem ik er de volgende keer toch niet meer bij. πŸ˜‰ Daarna kwam ik Miss Bles terug tegen (Blesilda), ik vroeg haar gewoon waar ik het beste mijn boodschappen kon doen, en ze heeft me direct begeleidt tot aan de winkel, de bank, en een winkel voor een plaatselijke sim kaart. Daarna wou ik even wat gaan rusten op mijn kamer (want ik was nog steeds moe), toen er ineens geklopt werd, het was terug Miss Bless om te zeggen dat mijn nonkel op me wachtte in de ontvangstzaal (mannen niet toegestaan in de slaapruimtes/gangen). Dus daar ging m’n rust, maar het was wel een aangename verrassing. Even kort wat uitleg, mijn nonkel (eigenlijk de nonkel van mijn papa) gaat al jaren aan een stuk 1 keer per jaar naar Baguio, hij kent de stad dus super goed. En hij wist natuurlijk dat ik daar nu ook ging zijn, en hij wist ook waar ik verbleef. We zijn dan samen gaan lunchen in de Jollibee, een fastfoodketen die hier super populair is, en het moet gezegd, het was best lekker en bovendien gezonder dan McDonalds. Daarna heeft hij me nog rondgeleid in een mooi park met een meer en dan was het tijd voor een afspraak die ik had op de universiteit. Ik moest er nog allerlei paperassen ondertekenen, zoals voor de verlenging van mijn visum, de aanvraag van mijn studentenkaart, etc. Tegen dan waren we al voorbij 16 uur en had ik terug wat vrije tijd. Die heb ik gebruikt om mijn kamer een beetje meer mijn kamer te maken en een beetje te rusten. ’s Avonds heb ik gegeten met 2 Chinese meisjes, ze zijn super lief, maar ik versta ze niet altijd even goed, ze hebben een gekke slis in hun Engels. Nu zit ik tussen de andere ‘interns’ voor het studie-uurtje, dit gebeurt iedere dag van 19h45 tot 21h15 en is verplicht voor de ‘minors’. Aangezien het Filipijnse systeem maar 4 jaar middelbare school aanbiedt, beginnen de jongeren hier al op hun 16de met hun universitaire studies. En vandaar zijn er 2 verschillende regelgevingen, die voor de -20 jarigen en die voor de +20 jarigen en ik moet zeggen, het is best streng. πŸ˜‰ Hierna kruip ik terug op tijd m’n bed in, want morgen heb ik nog eens afspraak op de universiteit, dit keer specifiek voor mijn stage. Ik ben benieuwd!

Tot de volgende!
Lies


Hey all! 😊


Finally my first real night, but sadly it was not that great after all. There was a lot of noise during the night and I also felt that jetlag. However I felt ready for today, it started at 7 am, because breakfast is only served until 8 am. So half past 7 I was in the canteen with my plate of rice, I could handle it well, I will just skip the meat next time. πŸ˜‰ After that I met Miss Bles again (Blesilda), I just asked her where I should be for my groceries and she accompanied me to a supermarket, a bank and a shop where I could buy a simcard. Then I wanted to go for a rest (because I was still tired), when suddenly someone knocked on my door, it was Miss Bless again to tell me my uncle was waiting for me in the reception room (men are not allowed in the dorms/hallways). Well, that was a nice surprise!? Just a short explanation, my uncle (actually my fathers uncle) has been visiting Baguio for years, so he knows the city by heart. And of course he knew I would be in Baguio and he also knew where I would stay in Baguio. We went out together for lunch in Jollibee, a fast food company that is very popular here, and I must say, it was good and healthier than McDonalds. After that he showed me around in a nice park with a lake. Then suddenly, it was time for my meeting at the university. I needed to sign some papers, like a paper for the extension of my visa, a paper for my student ID, etc. When this was finished, it was already past 4 pm and I got some free time again. I used it to make my room a little bit more my room and to take a little rest. For dinner I ate with 2 Chinese girls, they are really sweet, but I do not always understand them because they have a weird lisp in their English. And now I am sitting with the other interns for a study hour, this is happening every day 7h45 pm – 9h15 pm and this is obligatory for the minors. Because the Philippine system has only 4 years of high school, the youth is starting their academic studies at the age of 16 years old. And therefore there are 2 different issuing of rules, one for the -20 year olds and one for the +20 year old and it has to be said, it is kind of strict. πŸ˜‰ After this little hour I will go to bed on time again, because tomorrow I have another meeting at the university, this time it will be about my internship here. I am curious!

See you later,
Lies

Reis Retie - Baguio

Hallo allemaal! 😊

Ik ben er, eindelijk! Dit na een lange reis van Retie naar Schiphol naar Guangzhou (China) naar Manila (Filipijnen) naar Baguio! Het vliegtuig dat me van Schiphol naar Guangzhou bracht was netjes op tijd. Dit was de langste vlucht (12 uur), en toch heb ik amper kunnen slapen. Ik probeerde het wel, maar het lukte echt niet. Pech, op naar de volgende vlucht dan maar! Ik had 2 uur de tijd om over te stappen en dat was net genoeg, veel minder mocht het echt niet zijn. Gelukkig had ik wel nog even tijd om me snel wat op te frissen. Het vliegtuig dat me van Guangzhou naar Manila moest brengen was eveneens netjes op tijd. Ik moet het de chinezen nageven, organiseren kunnen ze goed πŸ˜‰ (ik vloog met China Southern Airlines). En daar stond ik dan, zo’n 3 uur later, helemaal alleen op de luchthaven van Manila. Ik connecteerde met de gratis Wi-Fi en checkte m’n mailbox. Daar zag ik direct een mailtje van de mevrouw die me ging komen opwachten in Manila. Ik moest naar de ‘greetings area’ komen en bij de letter V gaan staan, daar zouden we elkaar dan vinden. Dat is hun manier daar om elkaar makkelijk terug te vinden, je moet dan gaan staan bij de 1ste letter van je achternaam, simpel maar effectief. πŸ˜Š Deze mevrouw is de verantwoordelijke voor de Ladies Residence Hall, de studentenaccommodatie waar ik zal verblijven. Bij haar was er ook nog een meisje uit MongoliΓ« waarvan de zus gelijk met mij landde.  Meg (het meisje) en Oun (haar zus) zouden mijn buurmeisjes zijn in de studentenaccommodatie. Meg is hier al van januari, dus wist perfect hoe we naar Baguio moesten reizen, handig! Samen namen we dus de bus van Manila naar Baguio (5 uur), eerst langs autostrade en vervolgens de bergen in. De rijstijl was, hoe zal ik het zeggen, apart. 😜 En daar kwamen we dan aan in het drukke Baguio (minder druk dan Manila, maar toch!). Ik werd opgewacht door Evelyn, zo’n beetje de moeder van de buitenlandse studenten, met vragen kan je altijd bij haar terecht. Ze heeft me eerst naar de kantine gebracht voor het avondeten en me daarna m’n kamer getoond. Het is een grote kamer, er staan ook 2 bedden in, maar blijkbaar is hij voor mij alleen. Ik ben na het eten nog rap in de douche gesprongen en daarna direct in bed gedoken.

Tot de volgende!
Lies

P.S.: mijn adres
SLU ladies dorm
Upper Assumption Road
Baguio City
Philippines


Hey all! πŸ˜Š

Finally, I did arrive! This after a long trip going from Retie to Schiphol to Guangzhou (China) to Manila (Philippines) to Baguio! The plane flying me from Schiphol to Guangzhou was right on time. This was the longest flight (12 hours), but I barely slept, I really tried, but it just didn’t work. Bad luck, so on to the next flight! I had 2 hours for my transfer, it was enough time, but it could not be any less. Luckily I had enough time to freshen myself up a bit. The plane flying me from Guangzhou to Manila was also right in time. I have to say, Chinese people are really good at organising things πŸ˜‰ (I flew with China Southern Airlines). And so there I stood, 3 hours later, all on my own at the airport of Manila. I connected with the free Wi-Fi and checked my mailbox. There I saw I had mail from the woman who promised to wait for me at the airport. I needed to go to the greetings area and than to the ‘V’. This is their way to find each other easy in this crowded city. You have to look for the first letter of your last name, simple, but effective. πŸ˜Š This woman (Blesilda) is responsible for the Ladies Residence Hall, the student accommodation where I will be staying. With her, there was a girl from Mongolia, her sister landed at the airport the same time I did. Meg (the girl) and Oun (her sister) would become my neighbours in the student accommodation. Meg is already here from January, so she could guide us without any problems to Baguio. So we took the bus together from Manila to Baguio (5 hours), first we passed a lot of highways and then we went into the mountains. The style of driving was, how should I say it, unusual. 😜 And then, finally, there it was, the crowded Baguio (less than Manila though, but still!).  There was someone (Evelyn), waiting for me, she is like a mother for the exchange students, if you have questions, you can ask her. She first showed me the canteen where we consumed dinner and than she showed me my room. It is a very big room, there are even 2 beds, but apparently it is just for me.  After dinner I took a shower and after that I jumped in my bed as soon as I could.

See you later!

Lies

P.S.: My adress
SLU ladies dorm
Upper Assumption Road
Baguio City

Philippines

woensdag 8 maart 2017

Welkom

Hallo allemaal! 😊

Nogmaals welkom op een blog van mijn hand. Ik hoop dat iedereen die mijn avonturen wil volgen zijn weg heeft gevonden naar deze blog. Zoals jullie al weten, of niet, verblijf ik van 15 maart tot en met 8 juni in de Filipijnen, meer specifiek in de stad Baguio. Ik ga daar 12 weken op buitenlandse stage, ik weet nog niet op welke diensten ik terecht zal komen. De bedoeling is wel dat ik in contact kom met tuberculosepatiΓ«nten, aangezien mijn bachelorproef over tuberculose in de Filipijnen gaat. De exacte onderzoeksvraag van mijn bachelorproef gaat als volgt: Rol van de verpleegkundige in de opvolging van patiΓ«nten met tuberculose in de Filipijnen. Het mag zo dus wel duidelijk zijn dat de stage die ik daar zal lopen in het kader moet staan van mijn bachelorproef, dit wordt dan de bachelofproefstage genoemd. 
Concrete plannen heb ik verder nog niet, aangezien ik nog niet echt weet waar ik terecht zal komen. Wat ik wel weet is dat ik verblijf in de studentenaccommodatie van de Saint Louis University. Deze universiteit is tevens ook de universiteit die mijn stages zal regelen. Ik heb tijd om het land ook wat te ontdekken, dus van zodra ik meer weet over mijn stage, wil ik daar ook zeker plannen voor maken. Daarnaast zal ik natuurlijk ook de nodige tijd moeten steken in het afwerken van mijn bachelorproef. 
Momenteel vind ik het enorm spannend, ook al omdat ik de reis alleen moet maken, en ik toch wel even onderweg ben. Maar zoals gewoonlijk ben ik goed voorbereid, dus dat zou geen problemen mogen opleveren. Dus ik kan besluiten dat ik er heel heel veel zin in heb, het wordt een ongelooflijke ervaring! 😎


Tot de volgende!
LiesHey all! 😊

Welcome again on a blog I will be writing. I hope everyone who wants to follow my adventures has found his way to this blog. As if you know, or not know, I will be staying in the Philippines (Baguio) from the 15th of March untill the 8th of June. I will be doing my internship over there for 12 weeks. I do not know exactly on which service within the hospital I will be working. Due to the fact that my thesis is about tuberculosis in the Philippines, it is necessary for me to work with these patients. The exact research question for my thesis is 'Role of the nurse in the follow-up of tuberculosis patients in the Philippines'. It may be clear that my internship over there has to correspond with my thesis subject, so it is a thesis internship. More specific plans are not made yet because I do not know yet what I will face over there. What I do know is that I will be staying in the studentaccommodation of the Saint Louis University. This university is also the office that is organizing my internship. I also have time to discover the country, so as soon as I know more about my internship, I would like to make some more specific travelling plans. Other than that I will have to plan enough time to finish my thesis. Right now I think all of this is so exciting, also because I have to make this trip om my own and because it is a long trip. But as usual I am well prepared, so it should all be fine. I can finish to say I am really excited to go, it is going to be an amazing experience! 😎

See you later!
Lies