maandag 15 mei 2017

Stageweek 8

Hallo allemaal! 😊

Maandag had ik terug stage in de ‘surgical ward’. Dit keer wel met een andere groep studenten. Ik was samen met een andere studente verantwoordelijk voor een patiënt waarbij net een ileostomie was geplaatst. Het was een goede dag vandaag, er waren heel wat zorgen die moesten toegediend worden, dus we hadden veel kansen om deze te oefenen. Verder heb ik weer gewerkt aan m’n bachelorproef. 
Dinsdag al terug m’n 2de dag op de ‘surgical ward’. Ik kreeg dit keer een eigen patiënt toegewezen. In de voormiddag werd ze geopereerd, thyroidectomy, dus het wegnemen van haar schildklier. Tijdens de operatie zelf hielp ik nog bij de patiënt die ik gisteren mee verzorgde. Eens mijn patiënt terug was moest ik alles wat ik normaal op 1 shift moet doen, ineens in sneltempo doen. Parameters nemen, postoperatieve check up doen, medicatie toedienen en natuurlijk het dossier aanvullen (en dat is hier nogal een werk). Het is me goed gelukt moet ik zeggen! Ik heb zelfs een ballon gekregen van een tevreden patiëntje vandaag. 😊 Daarna weer bachelorproef uiteraard. 
Woensdag al weer de laatste dag op de ‘surgical ward’, de allerlaatste dit keer! Vandaag werkte ik verder met dezelfde patiënt als gisteren. Ze mocht al naar huis, dat vond ik wel wat snel. Ze deed het wel goed, maar toch, zo 1 dag na de operatie. Op het einde van deze shift heb ik meegedaan met een toets die de studenten hier af en toe krijgen en ik heb het niet slecht gedaan. 😉 ’S avonds, ra ra ra, terug bachelorproef.
Donderdag mocht ik dan naar pediatrie, hier had ik naar uitgekeken! Ik kreeg een baby toegewezen van 10 dagen oud met allerlei problemen. Onder andere een vergroot hart en een longontsteking. Ik mocht alles zelf doen, dus ik vond het een zalige shift! 😊 En daarna, tja, bachelorproef! Ik heb hem eindelijk ingediend, dus daar ben ik al vanaf! 😊 
Vrijdag m’n laatste dag op pediatrie en ook m’n laatste dag stage. Ik mocht hetzelfde baby’tje verzorgen als gisteren. ’s Avonds heb ik dan de Belgische geneeskunde studenten ontmoet die hier ook 3 maanden zullen verblijven. We zijn samen iets gaan eten in Lemon & Olives, een Grieks restaurant. 😊
Zaterdag ben ik samen met de andere Belgen op weekend vertrokken naar San Juan (La Union). We namen de bus van Baguio naar San Juan, checkten in in het little surfmaid resort en aten daar middageten. Daarna trokken we dan naar het strand voor een verfrissende duik in zee. ’s Avonds aten we pizza in een super gezellige bar, met uitzicht op zee. 😊 Mooie zonsondergang, heerlijk ontspannen, dat was wel nodig na afgelopen week! 😊
Zondag hebben we heerlijk uitgeslapen en dan op het gemakje ontbeten. Daarna zijn we naar San Fernando gegaan voor wat city tripping. Maar omdat het zo warm was, waren we al snel terug aan het strand te vinden! 😉 We hebben dan heel laat middag gegeten om daarna onze bagage op te pikken en de bus terug naar Baguio te nemen. Dit weekend was exact wat ik nodig had om m’n bachelorproef los te laten! 😊

Tot de volgende!
Lies

 


Hey all! 😊


Monday I had my duty in the surgical ward again. But this period I will be with another group of nursing students. I was responsible for a patient with a recent ileostomy (together with another nursing student). It was a good day, there were some skills we needed to do, so it was a good opportunity to exercise. After that I worked on my thesis again.
Tuesday my second day in the surgical ward. This time they give me my own patient. Before noon she had a thyroidectomy, so a removal of the thyroids. During this operation I helped other patients. Once my patient came out of the operation, I needed to do all the work we do normally in 8 hours, in only 3 hours. Taking vital signs, doing postoperative check-ups, giving medication and of course completing the chart (and that is quite a lot of work here). I have to say, it worked out really well! A patient even gave me a balloon because he liked my work as a nurse. 😊 After duty, time for my thesis again of course.
Wednesday, last day in the surgical ward today, like, really the last day at all! I took care of the same patient I took care of yesterday. She could go home today, which was really quickly. She was doing all right, but still, only one day after surgery? At the end of the shift, I participated in an exam the students needed tot take, my result wasn’t that bad. 😉  Tonight, thesis again. 
Thursday I started my duty in the pediatric ward, I have been looking forward to this! I was responsible for a 10 days old baby with several health problems. For example an enlarged heart and pneumonia. I was allowed to do everything myself, so I really liked this shift! 😊
Friday I worked my last day in the pediatric ward, it was also my last duty here in the Philippines. I toke care of the same baby I took care of yesterday. Tonight I finally met the Belgian medical students.They will stay here during 3 months, we went out for dinner at Lemon & Olives, a Greek restaurant. 😊 And after that, well thesis of course. I handed it finally in, so that’s done! 😊
Saturday I went to San Juan (La Union) for the weekend together with the Belgian medical students. We took a bus from Baguio to San Juan, we checked in at the little surmaid resort and ate lunch there. After that we went to the beach to refresh in the sea. For dinner we ate pizza in an awesome bar, with a nice view on the sea. 😊 Beautiful sunset, time to relax, I could use that after this week! 😊
Sunday we slept long and took breakfast at ease. After that we went to San Fernando for some city tripping. But because it was so hot, we went to the beach again as soon as possible! ;) We had lunch really late, got our luggage at the resort and took a bus back to Baguio. This weekend was exactly what I needed to let go the thoughts about my thesis! 😊


See you later!
Lies 

maandag 8 mei 2017

Stageweek 7

Hallo allemaal! 😊 

Maandag begon mijn stage op de surgical ward. Ik kreeg dit keer een patiënt voor mij alleen, waardoor ik hetgeen ik eerder al had kunnen zien, nu ook zelf eens allemaal kon doen. Het dossier op orde houden, de medicatie toedienen, de parameters nemen, kortom, alle zorg die nodig was bij deze patiënt. Na m’n shift heb ik de laatste hand gelegd aan m’n bachelorproef voor ik ze nog eens zou doorsturen naar m’n begeleiders. Daarna moest ik ze dan doorsturen natuurlijk, maar er was nog steeds geen internet, daarom ben ik naar een internetcafé geweest om dit nog in orde te brengen. Daarna was het al weer tijd voor m’n bed!
Dinsdag was een speciale dag. Ik had afgesproken met ma’am Depayso om op zoek te gaan naar patiënten met tuberculose. Ik vond namelijk dat ik nog niet genoeg gegevens had voor m’n bachelorproef. We gingen naar het Baguio Department of Health en naar het Benguet General Hospital. In het Baguio Department of Health heb ik geen patiënten kunnen spreken, maar de verpleegkundige heeft me wel heel veel nuttige info meegegeven! 😊 In het Benguet General Hospital heb ik dan patiënten kunnen spreken en zo de ontbrekende gegevens voor m’n bachelorproef kunnen verzamelen. Na deze bezoeken heb ik dan wat opzoek werk mogen verrichten in de bibliotheek van de verpleegkundige afdeling van de SLU. Zo heb ik onder andere enkele bachelorproeven in verband met tuberculose kunnen raadplegen. Een drukke dag dus vandaag! En oh, voor ik het vergeet, het internet werkt terug, feest! 😉
Woensdag stond ik dan terug op de ’surgical ward’ in het ziekenhuis. Ik mocht de patiënt verzorgen die ik maandag ook al verzorgd had. Vandaag mocht hij naar huis, dus ik mocht alle administratie in orde brengen. Daarna heb ik weer verder gewerkt aan m’n thesis. 😊
Donderdag was het dan tijd voor een nieuwe dienst, de eerste dag van 2 dagen materniteit. Ik kreeg direct een eigen patiënt toegewezen, dus dat was fijn! Ze was nog maar 15 weken zwanger, maar ze had vaginale bloedingen gehad. Daarom had ze schrik dat ze een miskraam had gehad. Uiteindelijk bleek alles in orde. Haar baarmoeder lag gewoon wat laag, waardoor die druk uitoefende op haar baarmoederhals en zo de bloeding had veroorzaakt. Ik heb het goed gedaan vandaag, ik had in ieder geval alles onder controle. 😊 Daarna heb ik nog geskypet met tante Tine in verband met m’n bachelorproef. En dan naar bed want het was een vermoeiende dag!
Vrijdag had ik mijn laatste dag op de materniteit. Mijn patiënt heeft nergens last meer van, dus ze mocht naar huis. Ik had dus mijn handen vol met de administratie daarvoor. Daarna was er niet meer zoveel te doen, maar de groep was gezellig, dus dat was toch nog iets! Terug thuis was het dan weer tijd voor m'n bachelorproef. 
Zaterdag had ik dan eindelijk weekend, maar er was geen tijd om uit te rusten! Dit weekend stond helemaal in het teken van mijn bachelorproef. De deadline is vrijdag, dus het is echt spannend nu! Voor het avondeten had Miss Bless me uitgenodigd voor de verjaardag van haar papa. Het was een afleiding die meer dan welkom was. 
Zondag stond dus alsnog in teken van mijn bachelorproef. En veel meer is er over deze dag niet te zeggen...

Tot de volgende!
Lies

Hey all! 😊

Monday I started my duties in the surgical ward, so new place, new people. This time there were enough patients on the ward, so I had my own patient to take care of. I did everything on my own, so today was just perfect. 
Tuesday was a rather special day. I met with ma'am Depayso, one of the teachers of the nursing department. She would help me to see some more patients with tuberculosis for my thesis. We went to the Baguio Health department and to the Benguet General Hospital. To finish the day we did some research in the library of Saint Louis University. Oh, and the internet has been fixed today, finally! 
Wednesday I had my duty in the surgical ward again. I was responsible for the same patient I took care of Monday. Today he could go home, so I did all the necessary administration. After the discharge of the patient I had a rather calm day.
Thursday I started on a new ward again,  Obstetrics/Gynecology this time. It is a combination of gynecology, maternity and neonatalogy. We were responsible for the patients on maternity. Because gynecology and neonatology were 'sterile' areas. But sterile is not really the right word, they just wear different uniforms, masks and hearprotection. I was responsible for a preganant woman who was hsving vaginal bleeding. 
Friday was my last day on Obstetrics/Gynecology. My patient was all better, so she could go home today. I was responsible for the administration, so I knew what to do! After that there was not a lot going on anymore. But the group was nice, so that was something at least! Back home it was time for my thesis again.
Saturday my weekend started, but there was no time for some rest. This weekend would be al about my thesis, because the deadline is next Friday! For dinner I was invited at Miss Bless' place for the birthday of her father. I really appreciated it because I could use some distraction. 
Sunday was again a day I worked on my thesis. And there isn't really anything else to say about this day.

See you later!
Lies

maandag 1 mei 2017

Stageweek 6

Hallo allemaal!😊 

Maandag begon ik mijn stage in het operatiekwartier met een nieuwe groep studenten. Vandaag heb ik enkel geobserveerd aangezien ik nog nooit eerder een operatie gevolgd, laat staan geassisteerd heb. De eerste operatie was een cholecystectomie, dus het verwijderen van de galblaas, dit duurde zo’n 3 uur. Even daarna observeerde ik een cataractoperatie, hierbij vervangen ze de lens van het oog, dit duurde zo’n 2 uur. Tussendoor hebben ze me uitleg gegeven over het reilen en zeilen van het operatiekwartier. Op die manier ben ik klaar om morgen te assisteren tijdens een operatie. Eens thuis had ik een skype-meeting met m’n Belgische docent voor een tussentijds gesprek. 
Dinsdag stond ik terug op het operatiekwartier en mocht ik voor de eerste keer assisteren tijdens een operatie. Ik was de instrument-verpleegkundige tijdens een keizersnede, ik was dus verantwoordelijk voor de operatie-instrumenten. Spijtig genoeg werd ik ongeveer in het midden van de operatie even onwel… (ik viel niet flauw, maar het scheelde niet veel). Te weinig slaap, te weinig ontbijt, te warme omgeving, te veel mensen om me heen. Ik ben dus even uit de operatiekamer gegaan om terug in de frisse lucht te kunnen zijn. Het was direct beter en ik was nog net op tijd terug om de baby te zien geboren worden. 😊 Na deze operatie heb ik nog 2 andere operaties bijgewoond, het wegnemen van een maligne tumor en het wegnemen van een benigne tumor. Morgen hopelijk meer van dat! Na vandaag was ik moe, dus op tijd m’n bed in!
Woensdag liep ik m’n 3de dag stage in het operatiekwartier. Vandaag kon ik hopelijk eindelijk assisteren zonder onwel te worden! En ja hoor, vandaag heb ik geassisteerd bij 2 operaties. De eerste operatie was een suprahyoid lymphadenectomy, waar ik omloopverpleegkundige was  Dit houdt in dat ik altijd paraat stond voor het geval er nog iets ontbrak, ook als er iets valt moest ik dit oprapen en bij de niet steriele dingen leggen. Daarnaast moest ik ook 3 keer de aanwezige watjes, instrumenten, etc. tellen om er zeker van te zijn dat er niks in de patiënt achterblijft. Na deze operatie was het even rustig, ik heb tussenin nog geobserveerd bij een andere operatie om daarna zelf terug te assisteren. Dit keer ging het om een TURP-operatie (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat), nu was ik de instrumentverpleegkundige, dat houdt in dat ik de instrumenten aan de chirurg moest aangeven en terug aannemen. Ik moest er ook voor zorgen dat alles proper bleef en dat het specimen correct werd opgevangen. Daarna was de dag weer voorbij en maakten we nog wat groepsfoto's, het was namelijk alweer m’n laatste dag met deze groep!  ’s Avonds heb ik nog macaroni gekookt voor m’n groepje in de ‘dorm’. Ik ben inventief moeten zijn, het was met sojamelk, gezouten eieren en zonder oven. 😉 Maar ze vonden het lekker, dat is het belangrijkste, toch? 
Donderdag had ik dan terug ‘community’ in Mines View, m’n laatste dagen al daar! Vandaag hebben we ’s voormiddags een sessie gegeven over rampen, dus wat men moet doen bij een aardbeving, overstroming, etc. in de ‘barangay’ Gibraltar. ’s Namiddags zijn we dan terug naar de campus gereisd omdat de studenten nogmaals aan hun verbeterproject moesten werken. Ik heb daar dan weer dankbaar gebruik van gemaakt om aan m’n bachelorproef te werken!  
Vrijdag m’n allerlaatste dag in de ‘community’, ongeloofelijk eigenlijk hoe snel dat allemaal gegaan is! ’s Voormiddags hebben we een infosessie gegeven over anticonceptie. Dat is hier echt nog wel nodig, dikwijls hebben ze er nog geen weet van, of ligt het nog gevoelig om het erover te hebben. Daarom ben ik wel heel blij dat de overheid het belangrijk vindt hier in te investeren. ’s Namiddags mochten de studenten dan weer werken aan hun taak en heb ik dus gewerkt aan m’n bachelorproef. ’s Avonds ben ik iets gaan eten met een groepje verpleegkunde studenten. Daarna zijn we nog iets gaan drinken in een karaokebar, want dat is hoe ze hier uitgaan! 😊
Zaterdag heb ik bijgeslapen en ben ik daarna volop aan de slag gegaan met m’n bachelorproef. De deadline komt nu echt dichtbij en ik krijg er de kriegels van! ’s Middags heb ik samen gegeten met een groep verpleegkunde studenten voor iemands verjaardag. Het was weer enorm veel, pizza, pancit (een soort van noedels), loempia’s, donuts, cake, etc. Zo gaat dat hier nu eenmaal als er gevierd wordt! Daarna heb ik terug verder gewerkt aan m’n bachelorproef, en dat was het wel zo’n beetje voor vandaag. 
Zondag heb ik ’s voormiddags gewerkt aan m’n bachelorproef. Na de middag ben ik dan met Vicky, miss Bless en Carlo (haar broer) naar de Botanical Garden van Baguio geweest. Daarnaast hebben we ook nog het ‘mansion’ bezocht, dat is één van de presidentiële verblijven. Na een tussenstop bij de oma van miss Bless en Carlo zijn we dan in ‘Amare’ gaan eten, de beste Italiaan van Baguio! 😊 Na deze uitstap heb ik me terug op m’n bachelorproef gestort. Die wou ik namelijk vandaag nog doorsturen naar België voor feedback. Daar dacht het internet anders over, het werkte al heel de dag niet, maar dat had ik nog al wel gehad, dus ik maakte me nog geen zorgen. ’s Avonds kwam ik dan te weten dat het wel degelijk kapot was en aangezien komende maandag (1 mei) een vrije dag is, zal het nog kapot zijn tot en met dinsdag! Andere dagen zou me dat niet storen, maar nu wel, ik hoop dat het nog goed komt allemaal! 😕

Tot de volgende!
LiesHey all!😊

Monday I started my duties in the operation room with a new group of nursing students. Today I only observed because I never assisted an operation before. The first operation was a cholecystectomy, so the removal of the gall bladder. After this operation I observed a cataract operation. During this operation they change the lens of the eye. In between they gave me some information about the operation room. So after today I would be able to assist an operation. After my duty I had a skypemeeting with my Belgian teacher about my internship here.
Tuesday I had my second day in the operation room. Today I was allowed to assist in an operation. I was the instrumenting nurse during a caesarean section. Sadly I didn’t feel well halfway the operation. Not enough sleep, not enough breakfast, to warm inside to many people in one room. So I needed to leave the operation room to get some fresh air. I got better very quick and could return right in time for the burth of the baby.😊 After this operation I followed to other operations. The removal of a malign and of a benign tumor. I hope I will be better tomorrow! I was tired from the day, so I will go to bed early!
Wednesday I had my third and last day in the operation room. Today I assisted 2 operations, the first one was a suprahyoid lymphadenectomy I was the circulating nurse. After this operation I assisted a TURP (TransUrethral Resection of the Prostate), this time I was the instrumenting nurse. After duty I cooked macaroni for my friends at the dorm. I had to be inventive, I prepared it with soyamilk and salted eggs and without an oven. 😉 But everyone liked it, so that is what counts, right?
Thursday I had community again in Mines View. Today we gave a presentation about disasters, so information about what to do when there is an earthquake, typhoon, etc. After lunch we went back to the campus because the other students needed to some time to work on their assignment. So I thankfully used this time to work on my thesis!
Friday I had my last day in community, it passed by incredibly fast! Today we gave a presentation about family-planning. After lunch we went back to the campus again, So no patients with tuberculosis for me today! L Tonight I had dinner with some other nursing students. Afterwards we had a drink in a karaokebar. Because that is how they go out in the Philippines! 😊
Saturday I slept long, after that I worked on my thesis again. The deadline is really coming close now and it makes me stressy! At lunchtime I had lunch with my ex-community group, because it was someone’s birthday. So there was a lot of food of course! After this I worked on my thesis again.

Sunday I got up early and worked on my thesis again. After lunch I met with Miss Bless, Carlo and Vicky to visit the Baguio Botanical Garden. We also visited the mansion, it is one of the presidential residences. After a stop at the grandmother’s house of Miss Bless and Carlo, we went to ‘Amare’. The best Italian restaurant in Baguio!😊 When we arrived at the dorm, I started working on my thesis again. I needed to send it to my Belgian supervisors today for feedback. But the internet broke this weekend and won’t be functioning again before Tuesday, because of Labor Day! Any other day I wouldn’t mind, but today I do… 😕 

See you later!
Lies

zondag 23 april 2017

Stageweek 5

Hallo allemaal! 😊

Maandag liep ik verder stage in het 'health center' van Asin Road. Tegen vandaag hadden we een infosessie voorbereid over vaccinaties. We gaven uitleg over alle vaccinaties die de baby krijgt, waarom het deze vaccinaties krijgt en wanneer ze gegeven worden. Sheila en ik gaven uitleg over het MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella), dit ging dus over bof (dikoor), de mazelen en rubella (rode hond). Na deze infosessie hebben we dan ook effectief gevaccineerd, want dat is wat er hier op maandag gedaan wordt. Iedere dag staat voor een andere zorg, maandag is voor de vaccinaties, dinsdag TB-DOTS, woensdag voor de zwangere vrouwen (pre-peri-post-neo), donderdag consultaties en vrijdag huisbezoeken. ’s Middags gingen we weer naar het huis van Kathleen, daar had haar mama voor ons gekookt omdat het zondag Kathleen’s verjaardag was geweest. 😊 Er was ook cake, en die aten ze zoals gewoonlijk gewoon samen met de rijst. 😜 
Dinsdag hadden we voor de laatste keer stage in het ‘health center’ van Asin Road, want woensdag werken we op de campus. De studenten hebben hier namelijk een verbeterproject waar ze aan moeten werken, ik mag morgen voor m’n bachelorproef werken, gelukkig! ’s Voormiddags hielpen we met enkele consultaties. ’s Middags hebben we de ‘jeepney’ genomen naar de één of andere ‘mall’ om daar dan te eten. Ik neem meestal eten mee van de ‘dorm’, maar deze groep houdt ervan plaatselijk iets te kopen. Daarna zijn we terug naar het ‘health center’ getrokken, waar ik terug patiënten met tuberculose heb kunnen interviewen. Die interviews kan ik dan weer verwerken in mijn bachelorproef, goed bezig! ;) ’s Avonds gegeten in de ‘dorm’ met mijn vriendinnen, en rara, er waren groentjes, jeeej! 😊 
Woensdag mochten de andere studenten werken aan een taak voor school, dus ik mocht ondertussen aan m’n bachelorproef werken. En gelukkig, want ik heb een hoop werk kunnen verzetten zo. 😊 ’s Middags hebben we lunch afgehaald bij Jollibee, dé fastfoodketen van de Filipijnen! Ze hebben er rijst met gefrituurde kip, loempia gevuld met varkensvlees, zoete spaghetti, maar evengoed burgers met frietjes. Verder was het de laatste dag met deze groep, dus daar hoort een groepsfoto bij uiteraard. 😉 Verder een rustige avond in de dorm, want ik was moe van het werken aan m’n bachelorproef vandaag!
Donderdag sloot ik terug aan bij een andere groep, ook ‘community', maar terug in het 'health center' van 'Mines View' dit keer. ’s Voormiddags hebben we een infosessie gegeven over hypertensie en diabetes. Dit keer niet gewoon met een PowerPoint, maar persoonlijk aan de binnenkomende patiënten. Dus iedere patiënt die aankwam werd door ons aangesproken over deze 2 thema’s. Ik heb ook weer een patiënt met tuberculose kunnen interviewen, dus dat is weer goed! ’s Namiddags hebben we gewoon geholpen met de consultaties, dus dat is parameters afnemen, injecties geven, medicatie meegeven, uitleg geven, etc. Daarna zijn we iets vroeger terug naar de campus gegaan omdat er daar een jobbeurs plaatsvond waar ze verplicht aan moesten deelnemen. 
Vrijdag mijn 2de dag deze week in ‘Mines View’. ’s Voormiddags hebben we een algemene infosessie (over hypertensie en diabetes) gehouden voor de aanwezige patiënten. Dit waren er weer anderen dan gisteren, dus onze infosessie was alsnog nuttig! Daarna hebben we weer geholpen tijdens de consultaties, er waren heel veel patiënten vandaag, dus dat was een serieus werk. ’s Namiddags was het dan tijd voor de ‘TB-DOTS’, ik heb weer 2 patiënten met tuberculose kunnen interviewen voor mijn bachelorproef, dus ik blij natuurlijk. 😊 ’s Avonds ben ik samen met miss Bless, miss Fareedah, Vicky en Nadia naar het concert van het orkest van de universiteit geweest. Het thema was filmmuziek, de kwaliteit was niet altijd even goed, maar op zich was het wel leuk. 😊
Zaterdag mijn 3de en laatste dag deze week in ‘Mines View’. Aangezien de medische post zaterdagen gesloten is hebben we vandaag een andere activiteit voorzien. We hebben afgelopen week kinderen van de ‘barangay' uitgenodigd voor een activiteit die we vandaag aanboden. We hebben een infosessie gegeven over het belang van bewegen, gezonde voeding, handhygiëne en algemene hygiëne en mondhygiëne. Ik had het deeltje over de gezonde voeding mee voorbereidt, we werkten volgens het principe van ‘go, grow, glow’. Elke groep staat voor een voedingsgroep, ‘go’ staat voor koolhydraten en zetmeel (je krijgt er energie van), ‘grow’ staat voor eiwitten (je groeit ervan) en ‘glow’ staat voor groenten en fruit (hierdoor zie je er goed uit). We hebben dit uiteraard interactief gebracht, dus aan de hand van filmpjes, spelletjes, etc. Na de sessie hebben ze dan nog een ‘merienda’ (snack) gekregen. Daarna zijn we teruggekeerd naar de campus waar we samen geluncht hebben. ’s Namiddags moesten de studenten dan nog de één of andere taak afwerken, ondertussen mocht ik aan m’n bachelorproef werken. Dit zijn erg dankbare momenten voor mij omdat ik daar altijd nog werk aan heb natuurlijk. De deadline komt dichter en dichterbij! ’s Avonds was ik doodmoe van de werkweek, dus ik heb juist gegeten, m’n kleren gewassen, en dan in m’n bed gekropen. 😊
Zondag eindelijk terug vrij, ik had het terug nodig, want het was weer maar eens een drukke week! Ik heb boodschappen gedaan, m’n kamer gepoetst en gewerkt aan m’n bachelorproef. Ook heb ik nog iemand met tuberculose kunnen interviewen, ze is de vriendin van een meisje dat ik hier heb leren kennen. Op die manier heb ik nog wat extra interviews, dus dat is goed! En nu is het tijd voor bed, want morgen sta ik terug in het ziekenhuis, dus moet ik er terug vroeg uit! 

Tot de volgende!
Lies 


Hey all! 😊

Monday I had duty again in the health center of Asin Road. For today we prepared an info session about immunization. We explained al the different vaccins babies need to get, why they need to get those and when they need to get those. Sheila and I explained the MMR-vaccin (Mumps - Measles - Rubella). After this info session we vaccinated the babies, because that is what we do on Mondays. Every day we give specific care, Monday is vaccination day, Tuesday is  TB-DOTS day, Wednesday is for the pregnancies (pre-peri-post-neo), Thursday is for consultations and Friday is for home visits. For lunch we eat at Kathleen’s house again, her mother cooked because of Kathleen’s birthday last Sunday. 😊 here was even cake, they ate it, as usual, together with te rice. 😜 
Tuesday we had our last day in Asin Road, because Wednesday we will work for school on campus. The students have a project they have to work on, so the clinical instructors give them some time for that sometimes. During this day I will be allowed to work on my thesis, yes! Before noon we helped during the consultations and in the afternoon we took the jeepney to a mall to have lunch. After that we took a jeepney to Asin Road to the health center. There I saw some more patients with tuberculosis I could interview for my thesis, good job! 😉 In the evening I ate in the dorm with some of my friends. 😊 
Wednesday the other students were supposed to work on their assignments, so I worked on my thesis. I was so happy, because I was able to ameliorate a lot of things. 😊 For lunch we took out Jollibee THE fastfood place of the Philippines! They have rice with fried chicken, loempia with pork, sweet spaghetti, but also burgers with fires. Today was the last day as a group, so we needed a picture of that of course. 😉 Other than that I had a calm evening at the dorm, because I was really tired after today! 
Thursday I worked with another group, also community duty, but this time in the health center of Mines View. Before noon we gave an info session about hypertension and diabetes. We did it personally, so no PowerPoint this time. Every patient that came in got info about these 2 themes. I could interview another patient with tuberculosis, so that is great! In the afternoon we helped again during the consultations. After that we returned to the campus a little earlier because there was a job fair the students needed to attend. 
Friday I had my second day this week in Mines View. Before noon we gave a general info session (about hypertension and diabetes) to all the patients. They were not the same patients as yesterday, so it was still good we gave this session. After that we helped again during the consultations. There were a lot of patients today, so we had a lot of work to do. In the afternoon it was the TB-DOTS, I had the opportunity to interview 2 other patients with tuberculosis, so that is great again! 😊 In the evening I went to the Saint Louis University Orchestra Concert with miss Bless, Fareedah, Vicky and Nadia. The theme was movie music themes, the quality of the concert was not always great, but it was nice to listen to anyway. 😊
Saturday my third and also last day in Mines View. Because the health center is closed on Saturdays, we invited the children of the barangay for an education moment. We educated them about the importance of exercising, healthy foods, hand hygiene, general hygiene and mouth hygiene. I prepared the part about healthy foods together with 3 other students. We worked with the ‘go,grow,glow’-theme, every group means something. ‘Go’ is for carbohydrates and starches (it gives you energie), ‘grow' is for proteins (it makes you grow) and ‘glow’ is for vegetables and fruits (it makes you glow). We explained this with the help of short movies, games, etc. After the session we gave them a ‘merienda’ (snack). After that we went back to the campus where we had lunch together. In the afternoon the students were allowed again to work on an assignment, so the means I could work on my thesis again. In the evening I was so tired of this week that I just ate, washed my clothes and went to bed. 😊
Sunday, a free day, finally, I needed it because again, it was a busy week! I did some groceries, cleaned my room and worked on my thesis. Also I was able to interview someone with tuberculosis, she is the friend of a girl I met here. Now it is time for my bed, because tomorrow I will have duty in the hospital again, so I need to get out of my bed early! 

See you later!
Lies