zondag 16 april 2017

Stageweek 4

Hallo allemaal! 😊

Maandag had ik terug ‘community’, maar dit keer met een andere groep en in een andere ‘barangay’, namelijk ‘Asin Road’. ’s Voormiddags hebben we baby’s gevaccineerd, dat was leuk om te doen, ook omdat het echt een belangrijke taak is. ’s Namiddags hebben we geluncht bij een studente thuis die in deze ‘barangay’ woont. Ze woont in een supermooi huis met een prachtig uitzicht. Daarna hebben we daar de activiteiten voor de volgende dagen voorbereid. 
Dinsdag hebben we ’s voormiddags een infosessie gegeven over het Zika-virus, handhygiëne, Zumba ter preventie van hypertensie en diabetes en over SOA’s. ’s Namiddags was het tijd voor de tweewekelijkse TB-DOTS, dan mogen de patiënten met tuberculose langskomen voor hun medicatie. Ik heb 3 patiënten kunnen interviewen, dus dat is al een goed begin voor mijn bachelorproef. 
Woensdag begon mijn ‘holy week’ al, we hadden vandaag geen community meer omdat ze de studenten zo de kans wilden geven om al eerder naar huis te vertrekken. Vandaag was dus al vrij, daarom zijn we met een klein groepje studenten naar het Riverview Waterpark getrokken om te gaan zwemmen. Het was een buitenzwembad met meerdere zwembaden en een zalig uitzicht. We hebben met z’n allen genoten van de ontspanning! ’s Avonds zijn we dan nog gaan eten in SM in de Mang Inasal, een Filipijns ‘all you can eat’ restaurant. Het was een superleuke dag! 
Donderdag heb ik ’s voormiddags deelgenomen aan een ‘lent trek’ op de ‘Santo Tomas hill’. Dit was een tocht waarbij we de lijdensweg van Jezus volgden via 14 stappen. Telkens werd er halt gehouden bij een standbeeld dat 1 van die 14 stappen uitbeeldde om te bidden en te zingen. Het was uniek om eens mee te maken, ik kende dit ritueel wel, maar in de Filipijnen is het nog weer anders natuurlijk! De rest van de dag heb ik nog wat voor school gewerkt, want dat moet ook gebeuren natuurlijk…
Vrijdag ben ik op stap gegaan met 3 Afrikaanse meisjes. Zij studeren hier al hun 4de jaar en kozen de Filipijnen omdat het hier goedkoper studeren is dan in hun land. Samen hebben we de bus genomen naar San Fernando (La Union), een strandplaatsje richting Ilocos. Daar hebben we eerst een beetje ‘sightseeing' gedaan en dan geluncht in ChowKing (een Chinese keten die je hier overal terugvindt). Daarna zijn we naar het strand getrokken waar we eerst wat gewandeld hebben en vervolgens gezwommen hebben. Het was heerlijk, ideale ontspanning in mooie natuur. We hebben nog gewacht tot de zonsondergang om dan een bus terug naar Baguio te nemen, het was het wachten waard! Eens in Baguio hebben we dan nog samen gegeten en dan was deze lange dag weeral voorbij, veel te snel! 
Zaterdag heb ik dan uitgeslapen, het was nodig want afgelopen dagen waren best druk! Verder heb ik verder gewerkt aan m’n bachelorproef. En vooral op m’n gemak gedaan, gewoon omdat het kon!
Zondag, Pasen! 😊 ’s Voormiddags ben ik naar de Paasmis op de campus gegaan, het was een vrolijke en gezellige bedoening. Verder heb ik terug voor school gewerkt, het is nodig! ’s Avonds kwam iedereen terug aan in Baguio, de goede week is namelijk over! Eindelijk terug een volle ‘dorm’, dat is toch net dat tikje gezelliger. 😊 

Tot de volgende!

LiesHey all! 😊

Monday I had community again, this time with an other group of students and in another barangay, Asin Road. Before noon we immunized babies, it felt good because it is an important part of having a healthy community. After noon we lunched at a students house, she lives in this barangay. Her house was amazing and the view was fantastic. After lunch we prepared activities for the next days of community. 
Tuesday before noon we gave a session about the Zika virus, hand washing, Zumba to prevent hypertension and diabetes and about sexually transmitted infections. After noon it was the two weekly TB-DOTS, that is a moment when patients with tuberculosis can pass by to get their medication. I had the opportunity to interview 3 patients, so that is a good start for my thesis. 
Wednesday my holy week holiday started, so no community today. Our clinical instructor wanted to give his students the chance to go home early, before the big exodus. That’s why we went tot he Riverview Waterpark for a swim today. It was several pools outside with an amazing view. We all really enjoyed the relaxing time! In the evening we went out for dinner in SM in the Mang Inasal, a Filipino ‘all you can eat’ restaurant. It was a really nice day! 
Thursday I went on the lent trek on the Santo Tomas hill organized by the SLU parish. It was a small hike were we followed the last steps of Jesus’ life. Every step we prayed and song, it was unique to experience. Of course I knew this ritual, but in the Philippines it is different of course! After that I worked a little for school, because that needs to be done as well of course… 
Friday I went on a trip with 3 African girls. They have been studying here for 4 years and choose the Philippines because it is cheeper to study here then in their country . We took a bus to San Fernando (La Union), a beach village towards Ilocos. We first did some sightseeing and than we had lunch at ChowKing (a Chinese company, you can find it anywhere here). After that we went to the beach and went for a walk and a swim. It was lovely, perfect to relax with beautiful nature. We waited for sunset and than took a bus back to Baguio, it was worth the waiting! Once arrived in Baguio we had dinner and that was the end of another amazing day! 
Saturday I slept late, I needed it because the last days were kind of busy! Other then that, I worked on my thesis and I just took my time because I could!
Sunday, Easter! 😊 Before noon I went to the Easter mass from the campus, it was enjoyable and cheerful. Other then that I worked for school again. In the evening everyone came back to Baguio because holy week is over! Finally, a full dorm again, it is better like that. 😊

See you later!

Lies

7 opmerkingen: