zondag 9 april 2017

Stageweek 3

Hallo allemaal! 😊

Maandag stond ik terug op de 'coronary ward', dus de hartafdeling. Aan deze afdeling grenzen ook nog de 'Neuro Critical Care Unit' en de 'Medical Intensive Care Unit'. En vandaag mocht ik samen met nog 2 andere studentes de patiënten op de NCCU verzorgen. Dat vond ik super omdat er hier heel interessante patiënten liggen. Ze worden beademd, of liggen in coma, of zijn helemaal verward, werk genoeg dus voor ons! Ik mag hier de parameters nemen, medicatie toedienen (maar dan uitgebreider dan tot nu toe), de patiënten wassen, verversen, van houding veranderen, etc. Dus dat lijkt er al meer op. 😊 Na deze shift was ik wel echt moe omdat ik dit weekend eigenlijk wat oververmoeid was en dat nog niet heb kunnen bijslapen. Dus ik heb daarna niet veel meer gedaan. 's Avonds heb ik dan gezellig gegeten met Ron en Nadia, 2 meisjes van de 'dorm'. En daarna zo snel mogelijk m'n bedje in!
Dinsdag mijn voorlaatste dag op de 'coronary ward'. Een heftige dag, dat moet gezegd worden. Onze patiënte (die al sinds zaterdagavond in coma lag) is vandaag gestorven. Dat op zich kan ik wel aan, het is niet de eerste keer, bovendien heb ik ze niet echt gekend. Wat wel heftig was waren allerlei cultuurverschillen die ik zo weer kon ontdekken. Tijdens de laatste momenten van het leven van de patiënte kwam quasi heel de familie nog op bezoek, ook werden er selfies genomen (dus met de op sterven na dood patiënte he?). De bezoeken verliepen met het nodige lawaai en een tamelijk dramatische toon. Het verliep dus niet zo sereen als dat in België meestal verloopt. Interessante ervaring moet ik zeggen, de rest van de dag ging z'n gewoonlijke gangetje. Na m'n shift heb ik nog wat gewandeld in het Burnham park en 's avonds heb ik samen gegeten met wat vriendinnen van de 'dorm'. En daarna weer op tijd in bed natuurlijk!
Woensdag was m’n laatste dag op de 'coronary ward'. Gelukkig mocht ik deze week op de NCCU staan, dat was een stuk interessanter dan het andere gedeelte van de ‘ward’. Vandaag was terug een rustigere dag, maar er was nog  genoeg te doen, dus dat was leuk. 😊 Vandaag is onze patiënt geïntubeerd geweest, dus dat gaf ons het nodige werk. Bovendien was hij behoorlijk onrustig en had hij constant de neiging zijn infusen uit te trekken. Desondanks hebben we hem nog goed kunnen verzorgen deze shift, wel ben ik echt benieuwd hoe het verder nog gaat gaan met deze patiënt. Ik vond namelijk dat het er niet echt goed uitzag na vandaag… In de ‘dorm' heb ik dan nog wat voor school gewerkt en ben ik daarna op tijd in bed gekropen. 
Donderdag begon ik dan eindelijk m’n shifts in de ‘community’, dit is een soort van medische post. We vertrokken in groep met de ‘jeepney' naar de ‘barangay' waar we vandaag zullen werken. Dit was in het ‘mine view healthcenter’, vandaag hebben we vooral plannen gemaakt voor de komende weken. We hebben dus besproken wat we willen geven qua educatie naar de patiënten toe, welke sessies we hoe en wanneer willen regelen. Dit gaf me een heel andere kijk op dit land en het was ook een andere kant dan ik gewend ben van het verplegen. Het is eerder sociale verpleegkunde, dus het was interessant om dit ook eens uit te oefenen. Morgen beginnen we al met een eerste educatie, dus daar hadden we direct onze handen mee vol. Ook hebben we al 1 patiënt met tuberculose over de vloer gehad, ik heb de medicatie mogen toedienen (IM), zo kon ik ondertussen ook al wat informatie verkrijgen over deze patiënt die ik hopelijk kan gebruiken voor mijn bachelorproef. Het was dus wel al een goede eerste dag. 😊 s’Avonds ben ik uit eten geweest in een pizzarestaurant met een groep Belgische geneeskundestudenten die voor een week in Baguio zijn. Dat was weer gezellig, ik vind het nog steeds leuk om toch af en toe eens met Belgen af te spreken, dus zolang dat gaat zal ik dit zeker blijven doen. 😉 
Vrijdag had ik m’n tweede dag in de ‘community’. We vertrokken wederom met de ‘jeepney' naar dezelfde ‘barangay’ als gisteren. ’s Voormiddags hebben we een presentatie gegeven over dengue, chikungunya en zika. Dit was bedoeld voor de mensen die in deze ‘barangay’ wonen, we hadden een Powerpoint voorbereid met de nodige uitleg en achteraf hebben we nog vragen beantwoord. Ik heb een deeltje van het stukje over dengue mogen presenteren. Daarna hebben we nog wat geholpen bij de consultaties, zoals anamnese afnemen en de parameters nemen. Ik heb ook al een gesprek kunnen hebben met een patiënt met tuberculose, dit is nodig voor mijn bachelorproef. ’s Namiddags zijn we naar een andere ‘barangay' gereisd, de ‘outlook drive-barangay’. Daar hebben we een presentatie gegeven over ‘drugs awareness’ Dit om de bewoners een algemeen beeld te geven van wat er bestaat, hoe men kan zien of iemand verslaafd is, etc. Hier bleek nood aan te zijn, want er zijn heel wat verslavingen, maar de bewoners geven zelf aan dat ze hier niet genoeg kennis over hebben. Daarna zat onze dag er al weer op, veel bijgeleerd weer! 
Zaterdag had ik m’n derde dag in de ‘community’. Dit keer bleven we wel op de universiteitscampus, dit omdat het 'health center’ op zaterdag dicht is. Ik vond het dan wel gek dat ze dat niet op voorhand wisten en dit dus niet gepland hadden. Maar goed, vandaag was dus een plandag voor de komende activiteiten die we zullen organiseren in de ‘community’. We gaan een infosessie houden over diabetes, hypertensie en ‘drugs awareness’, een educatie moment voor de kinderen over hygiëne en een Zumba sessie om de aandacht te richten op het belang van bewegen ter preventie van cardiovasculaire ziekten. We hadden dus heel wat voorbereidingswerk voor de boeg! Het was een gezellige dag omdat we opgedeeld werden in groepjes en ieder verantwoordelijk was voor een bepaalde sessie/dag. Ik heb mee de sessie over diabetes en hypertensie en de Zumba sessie voorbereid. ’s Middags was het even een feestje omdat er een meisje trakteerde voor haar verjaardag met pizza en cake. Er was ongelooflijk veel eten en ze hebben het ook echt allemaal opgegeten, het blijft me verbazen, de eetcultuur in de Filipijnen! Na m’n shift zijn we nog naar de cinema geweest, ‘Beauty and the beast’. Ik vond het echt een mooie film, daarna zijn we ook nog samen iets gaan eten. Na thuiskomst ben ik dan zo snel mogelijk in bed gekropen omdat ik er zondag heel heel heel vroeg uit moest.
Zondag ben ik om 2.30 am opgestaan, dit omdat ik met een groep verpleegkunde studenten om 3 am heb afgesproken heb om samen een berg te gaan beklimmen. Ik werd om 3 am dus opgepikt door Lian aan de ingang van de ‘dorm', daarna gingen we dan verder naar de rest van de groep. Uiteindelijk was iedereen er dan tegen 4 am (Filipino-style), we namen een jeepney en daarna een taxi. Alles verliep volgens plan, tot bleek dat de taxi ons aan de verkeerde berg had afgezet. Dus we wandelden terug naar beneden om opnieuw een taxi te nemen, die bracht ons gelukkig wel naar de juiste berg. Daar begonnen we dan met de beklimming, ondertussen zagen we dat de zon al aan het opkomen was. 😊 Eens op de top bleek dat we net op tijd waren, want daar kwam de zon net op dat moment piepen! Het was een prachtig uitzicht en al zeker met die net opkomende zon. We hebben daar nog wat verder gewandeld en een hele hoop foto’s genomen, want dat hoor zo als Filippijn natuurlijk! Daarna zijn we terug naar beneden gewandeld en zijn we samen nog iets gaan eten, het was een soort van brunch, maar dus echt al een volledige maaltijd eigenlijk (frietjes, pizza, etc.). Toch kreeg ik het zonder problemen op dit keer, ik was namelijk al 7 uur wakker, dus ik had toch al wel honger. Eens thuis ben ik direct in bed gekropen om wat slaap in te halen die ik deze nacht gemist had. Daarna kon ik dan nog wat aan school werken, want dat moet ook gebeuren natuurlijk! 

Tot de volgende!
Lies

 
 Hey all! 😊 

Monday I had my duty again at the coronary ward. Next to this ward there is also a Neuro Critical Care Unit and a Medical Intensive Care unit. Today I worked at the NCCU together with 2 other students. That was great because there are a lot of interesting patients in this ward. They have to be breath upon, they are in coma, are they are very restless and confused. So I do not need to tell you we have enough work here! I am allowed here to take the vital signs, to give medication (in more different ways then before), to wash the patient, change the patient, to roll the patient into different rollings, etc. So that looks better, right? 😊 After today's duty I was really tires because, actually, this weekend I was overtired and I was not able to sleep more yet. So I did not do much after this duty. In the evening I had dinner with Ron and Nadia, 2 girls from the dorm. And after that I went to bed as soon as I could!
Tuesday, my next to last day at the coronary ward. It was a heavy day, I have to say. Our patient (who was in coma sinds saturdayevening) died today. I can handle that, it was not the first time I had to manage this kind of things, also I did not really know this patient. It was just heavy because of al the cultural differences I experienced again. During the last moments of the patients life, a lot of family visited her, they even took selfies (with the patient, who wast fighting for her life...). The visits were noisy and kind of dramatic. So it was not as sereen as it usually is in Belgium. So I experienced some interesting things today, other than that, everything went just fine. After my shift I went for a walk in the Burnham park and in the evening I ate together with some girls from the dorm. After that I went to bed, time for a good sleep!
Wednesday I had my last day at the coronary ward. Luckily I could go to the NCCU again, this is a lot more interesting than the other part of the coronary ward. Today was a calm day, but with still enough work to do, so that was nice. 😊 Today our patient got intubated, so we knew what tot do. Other then that he was also quite restless and he wanted to pull out his infusion lines all the time. But we were still able to give him the right care. I am just really curious about how this patient will evoluate because I do not have positive feelings about it after todays shift… At the dorm I worked for school a bit and went to bed on time to be fresh again tomorrow. 
Thursday I finally started my duty at the community, this is some kind of a medical center. We went to our barangay in group with a jeepney. It was called the mine view healthcenter. Today we made plans for the next weeks, we discussed about hat we want to educate the patients, how we would make the sessions and how and when we would do them. This give me a different view no the country and also on an other way of nursing. It is rather social nursing, so it was interesting to be able to exercise this. Tomorrow we will start with our first education, so we know what to do. I saw also 1 patient with tuberculosis, I gave him the medication (IM). That way I could already get some information I could hopefully use for my thesis. So it was a nice first day. 😊 In the evening I went out for dinner in a pizzarestaurant with a group of Belgian medical students. They will be staying in Baguio for 1 week, it was nice to meet them. I still like it to see Belgians sometimes, so I will keep this doing as long as it is possible. 😉
Friday I had my second day at the community. We took the jeepney again to the mines view health center. Before noon we gave a presentation about dengue, chikungunya and pika. This presentation was ment for the people living in the mines view barangay, we prepared a Powerpoint with some basic explanation and after the presentation we answered the questions. I presented a small part about dengue. After that we helped with the consultations, we did the anamnese and we took the vital sings. I also had a short conversation with a patient with tuberculosis, this is necessary for my thesis. The afternoon we travelled to another barangay, the outlook drive barangay. Here we gave a presentation about drugs awareness. So we could give the people from this barangay some general information about different drugs, how you know when someone is addicted, etc. There are several addicted persons so that is the reason why the inhabitants asked some general information. And that was the end of our day, I learned a lot again! 
Saturday I had my third day at the community. Except that this time we stayed at the campus of the university because the health center is closed Saturdays. I did not really understand why they did not communicate this before the start of our duties at the community. Anyways, today was a planning day for the upcoming activities we will organise for the community. We will have an information session about diabetes, hypertension and drugs awareness, a moment of education for children about hygiene and a Zumba session to point the attention on the importance of moving to prevent cardiovascular diseases. So we had a lot of preparing work ahead! It was a nice day because we did this in different small groups, every group was responsible for one session/day. I prepared (together with two other students) the session about diabetes and hypertension and the Zumba session. During lunch we had a little party because a girl treated us because of her birthday with pizza and cake. There was so many food and still they ate everything, it  keeps amazing me, this Filipino culture of eating! After my shift we went to watch a movie, Beauty and the beast. I really liked this movie, afterwards we went out for some dinner. When I came home I went to bed as soon as possible because Sunday I will have to get up really really early. 
Sunday I got up at 2.30 am because I wanted to meet with a group of nursing students at 3 am to go hiking on a mountain. So Lian picked me up at the entrance of the dorm, then we met the others. Eventually at 4 am (Filipino-style) we took a jeepney and after that a taxi. Everything went fine, until we discovered the taxi brought us to the wrong mountain. So we needed to walk down the mountain again and take another taxi, luckily this one brought us to the right mountain. There we started the hiking, meanwhile seeing the sun rising. 😊 Once we reached the top, we saw we were right on time! It was an amazing view, certainly with the sun rising right in that moment. We walked a little more and took many many pictures, because I was with Philippines of course! After that we returned and went out for brunch, even for a brunch we ate already things like french fries, pizza, etc. I could eat it without any problems this time because I was awake already for 7 hours now, so I was hungry. Once home, I returned to my bed again to catch up some sleep. After that I worked for school, because that needs to be done too of course! 

See you later! 
LiesGeen opmerkingen:

Een reactie posten