maandag 1 mei 2017

Stageweek 6

Hallo allemaal!๐Ÿ˜Š 

Maandag begon ik mijn stage in het operatiekwartier met een nieuwe groep studenten. Vandaag heb ik enkel geobserveerd aangezien ik nog nooit eerder een operatie gevolgd, laat staan geassisteerd heb. De eerste operatie was een cholecystectomie, dus het verwijderen van de galblaas, dit duurde zo’n 3 uur. Even daarna observeerde ik een cataractoperatie, hierbij vervangen ze de lens van het oog, dit duurde zo’n 2 uur. Tussendoor hebben ze me uitleg gegeven over het reilen en zeilen van het operatiekwartier. Op die manier ben ik klaar om morgen te assisteren tijdens een operatie. Eens thuis had ik een skype-meeting met m’n Belgische docent voor een tussentijds gesprek. 
Dinsdag stond ik terug op het operatiekwartier en mocht ik voor de eerste keer assisteren tijdens een operatie. Ik was de instrument-verpleegkundige tijdens een keizersnede, ik was dus verantwoordelijk voor de operatie-instrumenten. Spijtig genoeg werd ik ongeveer in het midden van de operatie even onwel… (ik viel niet flauw, maar het scheelde niet veel). Te weinig slaap, te weinig ontbijt, te warme omgeving, te veel mensen om me heen. Ik ben dus even uit de operatiekamer gegaan om terug in de frisse lucht te kunnen zijn. Het was direct beter en ik was nog net op tijd terug om de baby te zien geboren worden. ๐Ÿ˜Š Na deze operatie heb ik nog 2 andere operaties bijgewoond, het wegnemen van een maligne tumor en het wegnemen van een benigne tumor. Morgen hopelijk meer van dat! Na vandaag was ik moe, dus op tijd m’n bed in!
Woensdag liep ik m’n 3de dag stage in het operatiekwartier. Vandaag kon ik hopelijk eindelijk assisteren zonder onwel te worden! En ja hoor, vandaag heb ik geassisteerd bij 2 operaties. De eerste operatie was een suprahyoid lymphadenectomy, waar ik omloopverpleegkundige was  Dit houdt in dat ik altijd paraat stond voor het geval er nog iets ontbrak, ook als er iets valt moest ik dit oprapen en bij de niet steriele dingen leggen. Daarnaast moest ik ook 3 keer de aanwezige watjes, instrumenten, etc. tellen om er zeker van te zijn dat er niks in de patiรซnt achterblijft. Na deze operatie was het even rustig, ik heb tussenin nog geobserveerd bij een andere operatie om daarna zelf terug te assisteren. Dit keer ging het om een TURP-operatie (Trans Urethrale Resectie van de Prostaat), nu was ik de instrumentverpleegkundige, dat houdt in dat ik de instrumenten aan de chirurg moest aangeven en terug aannemen. Ik moest er ook voor zorgen dat alles proper bleef en dat het specimen correct werd opgevangen. Daarna was de dag weer voorbij en maakten we nog wat groepsfoto's, het was namelijk alweer m’n laatste dag met deze groep!  ’s Avonds heb ik nog macaroni gekookt voor m’n groepje in de ‘dorm’. Ik ben inventief moeten zijn, het was met sojamelk, gezouten eieren en zonder oven. ๐Ÿ˜‰ Maar ze vonden het lekker, dat is het belangrijkste, toch? 
Donderdag had ik dan terug ‘community’ in Mines View, m’n laatste dagen al daar! Vandaag hebben we ’s voormiddags een sessie gegeven over rampen, dus wat men moet doen bij een aardbeving, overstroming, etc. in de ‘barangay’ Gibraltar. ’s Namiddags zijn we dan terug naar de campus gereisd omdat de studenten nogmaals aan hun verbeterproject moesten werken. Ik heb daar dan weer dankbaar gebruik van gemaakt om aan m’n bachelorproef te werken!  
Vrijdag m’n allerlaatste dag in de ‘community’, ongeloofelijk eigenlijk hoe snel dat allemaal gegaan is! ’s Voormiddags hebben we een infosessie gegeven over anticonceptie. Dat is hier echt nog wel nodig, dikwijls hebben ze er nog geen weet van, of ligt het nog gevoelig om het erover te hebben. Daarom ben ik wel heel blij dat de overheid het belangrijk vindt hier in te investeren. ’s Namiddags mochten de studenten dan weer werken aan hun taak en heb ik dus gewerkt aan m’n bachelorproef. ’s Avonds ben ik iets gaan eten met een groepje verpleegkunde studenten. Daarna zijn we nog iets gaan drinken in een karaokebar, want dat is hoe ze hier uitgaan! ๐Ÿ˜Š
Zaterdag heb ik bijgeslapen en ben ik daarna volop aan de slag gegaan met m’n bachelorproef. De deadline komt nu echt dichtbij en ik krijg er de kriegels van! ’s Middags heb ik samen gegeten met een groep verpleegkunde studenten voor iemands verjaardag. Het was weer enorm veel, pizza, pancit (een soort van noedels), loempia’s, donuts, cake, etc. Zo gaat dat hier nu eenmaal als er gevierd wordt! Daarna heb ik terug verder gewerkt aan m’n bachelorproef, en dat was het wel zo’n beetje voor vandaag. 
Zondag heb ik ’s voormiddags gewerkt aan m’n bachelorproef. Na de middag ben ik dan met Vicky, miss Bless en Carlo (haar broer) naar de Botanical Garden van Baguio geweest. Daarnaast hebben we ook nog het ‘mansion’ bezocht, dat is รฉรฉn van de presidentiรซle verblijven. Na een tussenstop bij de oma van miss Bless en Carlo zijn we dan in ‘Amare’ gaan eten, de beste Italiaan van Baguio! ๐Ÿ˜Š Na deze uitstap heb ik me terug op m’n bachelorproef gestort. Die wou ik namelijk vandaag nog doorsturen naar Belgiรซ voor feedback. Daar dacht het internet anders over, het werkte al heel de dag niet, maar dat had ik nog al wel gehad, dus ik maakte me nog geen zorgen. ’s Avonds kwam ik dan te weten dat het wel degelijk kapot was en aangezien komende maandag (1 mei) een vrije dag is, zal het nog kapot zijn tot en met dinsdag! Andere dagen zou me dat niet storen, maar nu wel, ik hoop dat het nog goed komt allemaal! ๐Ÿ˜•

Tot de volgende!
LiesHey all!๐Ÿ˜Š

Monday I started my duties in the operation room with a new group of nursing students. Today I only observed because I never assisted an operation before. The first operation was a cholecystectomy, so the removal of the gall bladder. After this operation I observed a cataract operation. During this operation they change the lens of the eye. In between they gave me some information about the operation room. So after today I would be able to assist an operation. After my duty I had a skypemeeting with my Belgian teacher about my internship here.
Tuesday I had my second day in the operation room. Today I was allowed to assist in an operation. I was the instrumenting nurse during a caesarean section. Sadly I didn’t feel well halfway the operation. Not enough sleep, not enough breakfast, to warm inside to many people in one room. So I needed to leave the operation room to get some fresh air. I got better very quick and could return right in time for the burth of the baby.๐Ÿ˜Š After this operation I followed to other operations. The removal of a malign and of a benign tumor. I hope I will be better tomorrow! I was tired from the day, so I will go to bed early!
Wednesday I had my third and last day in the operation room. Today I assisted 2 operations, the first one was a suprahyoid lymphadenectomy I was the circulating nurse. After this operation I assisted a TURP (TransUrethral Resection of the Prostate), this time I was the instrumenting nurse. After duty I cooked macaroni for my friends at the dorm. I had to be inventive, I prepared it with soyamilk and salted eggs and without an oven. ๐Ÿ˜‰ But everyone liked it, so that is what counts, right?
Thursday I had community again in Mines View. Today we gave a presentation about disasters, so information about what to do when there is an earthquake, typhoon, etc. After lunch we went back to the campus because the other students needed to some time to work on their assignment. So I thankfully used this time to work on my thesis!
Friday I had my last day in community, it passed by incredibly fast! Today we gave a presentation about family-planning. After lunch we went back to the campus again, So no patients with tuberculosis for me today! L Tonight I had dinner with some other nursing students. Afterwards we had a drink in a karaokebar. Because that is how they go out in the Philippines! ๐Ÿ˜Š
Saturday I slept long, after that I worked on my thesis again. The deadline is really coming close now and it makes me stressy! At lunchtime I had lunch with my ex-community group, because it was someone’s birthday. So there was a lot of food of course! After this I worked on my thesis again.

Sunday I got up early and worked on my thesis again. After lunch I met with Miss Bless, Carlo and Vicky to visit the Baguio Botanical Garden. We also visited the mansion, it is one of the presidential residences. After a stop at the grandmother’s house of Miss Bless and Carlo, we went to ‘Amare’. The best Italian restaurant in Baguio!๐Ÿ˜Š When we arrived at the dorm, I started working on my thesis again. I needed to send it to my Belgian supervisors today for feedback. But the internet broke this weekend and won’t be functioning again before Tuesday, because of Labor Day! Any other day I wouldn’t mind, but today I do… ๐Ÿ˜• 

See you later!
Lies

Geen opmerkingen:

Een reactie posten