maandag 20 maart 2017

Weekend

Hallo allemaal! 😊

Weekend! Niet dat ik de andere dagen al niet vrij had, maar toch. πŸ˜‰ Hier wordt 6/7 gewerkt, dus zaterdag is ook een werkendag of schooldag, of etc. Daarom had ik om 10 am een afspraak met de 'dean' van het 'nursing department'. Het was allemaal behoorlijk formeel, maar eigenlijk was het dus gewoon een kennismaking. Vervolgens hebben we mijn stage besproken, ze hadden al een rooster opgesteld en ze vroegen of ik me daar in kon vinden en of ik nog bepaalde wensen had. Aangezien er nog niks tussenstond waarmee ik de praktijkstudie van mijn bachelorproef ging kunnen opstellen, vroeg ik hun of ik ook niet eens op een medische post kon staan. Ik legde hun mijn bachelorproef beknopt uit en dat ik dus graag in contact zou willen komen met tuberculose. Dus nu loop ik ook ongeveer 2 weken stage op een medische post, het was geen probleem om dat aan te passen, dus dat was fijn. 😊 Ik zal dus op volgende diensten telkens een kleine week staan: 'emergency room', 'operating room', 'coronary ward', 'surgical ward', 'gynaecology ward', 'pedaetric ward' en dan 2 weken op 'community'. Nu kan ik eindelijk mijn doelstellingen opstellen, want ik begin deze week donderdag met de stage. Daarna heeft de 'clinical supervisor' die bij deze 'meeting' was me nog even de 'nursing faculty' getoond, het is een beetje zoals ons docentenlandschap (Odisee), je vindt er alle docenten terug. Na deze afspraak heb ik nog eens afgesproken met mijn nonkel, die heeft me meegenomen naar alle gebouwen die gefinancierd geweest zijn met Belgisch geld. En dat waren er heel wat, er zitten hier namelijk al jaren Belgische paters en zusters die hier dus geΓ―nvesteerd hebben in scholen, universiteiten, ziekenhuizen, kerken, etc. Deze wandeling zorgde voor heel wat prachtige uitzichten. We hebben uiteindelijk heel de namiddag en avond gewandeld en de dag afgesloten met een bezoek aan de Pizzahut. Die avond viel ik uiteraard als een blok in slaap, nagenietend van de mooie landschappen. 
Zondag heb ik een beetje uitgeslapen omdat de jetlag nog steeds niet uit m'n lijf was. 's Namiddags zijn mijn nonkel en één van de laatste paters die hier nog altijd is me komen ophalen. Met de auto hebben we door de bergen gereden, zo zag ik eens hoe het er een beetje buiten Baguio aan toe ging. Wederom prachtige uitzichten, na een tijdje stopten we bij een resort om even iets te drinken, en het uitzicht daar was nog indrukwekkender!  Op de terugweg hadden we panne, benzinetank leeg... Daar stonden we dan midden op de weg, gelukkige zagen we verderop al terug wat huisjes en konden we daar aan 2 jongens vragen of zij wisten waar we terecht konden voor benzine. Ze stelden gelijk zelf voor om het te gaan halen voor ons. Ze kwamen terug met 2 frisdrankflessen waar dan blijkbaar de benzine inzat. Het zag er gek uit, maar de auto vertrok terug en dat was het belangrijkste natuurlijk. πŸ˜‰ 's Avonds heb ik dan voor de eerste keer wat kleren gewassen, dit is met de hand uiteraard. Ik moet zeggen, ze zijn terug helemaal proper, dus geen klachten tot nu toe! En daarna m'n bed in want ik was weer moe. 

Tot de volgende!
Lies


    

    

Hey all! 😊

Weekend! I was off the other days as wel, but still. πŸ˜‰ They work 6/7 here, so Saturday is a work/school/etc. day as well. That is why I had a meeting 10 am with the dean of the nursing department. It was quite formal, but actually it was just to get to know each other a little. We also discussed my internship, they prepared a schedule for me and they asked me if I was all right with this schedule and if I had any remarks. Because there was none service yet on the schedule in view of my thesis I asked them if I could do part of my internship in the community service. I explained them a little about my thesis and that I need to get in contact with tuberculosis patients. So now I will do 2 weeks of my internship in a community service, it was not any problem to change that, so that was nice. 😊 I will do my internship at the following services: emergency room, operating room, coronary ward, surgical ward, gynecology ward, pediatric ward and 2 weeks at the community. Now I can finally set my goals for this internship, because I will start this Thursday. After that, the clinical supervisor who attended this meeting as well, showed me the nursing faculty, it is the place where all the professors have there offices. After this meeting I met my uncle, he took me to all the buildings financed with Belgian money, there were quite a lot of them. Actually there were a lot of Belgian priests and nuns for several years who lived here in Baguio. They invested in schools, universities, hospitals, churches, etc. This hiking tour gave us plenty wonderful sights. We hiked all day and ended the dat with a dinner at Pizzahut. That night I fell asleep without any problems! 
Sunday I slept a little longer as usual, the jetlag is still in the limbs! In the afternoon my uncle and one of the remaining priests took me on a trip. We took the car and went for a ride in the mountains, like that I could see life out of Baguio. We had an amazing view, after a while we stopped at a resort for a drink and the view there was even better! Driving back we had mechanical failure, an empty gasoline tank... Luckily we saw some houses further ahead and we could ask 2 boys if they knew were we could find some gasoline. They proposed immediately to get it for us, they came back with 2 soda bottles filled with gasoline. It looked weird, but the car started, and that was the most important thing of course. πŸ˜‰ That night I washed my clothes for the first time, and it is hand wash of course. I have to say, there all clean again, so now complaints just now! And after that, in my bed, because I was tired, again. 

See you later!
Lies1 opmerking:

  1. Goed dat ze luisteren naar jouw wensen, want de TBC-afdeling was toch vooral waarom je naar daar ging hΓ©! En fijn dat je daar je nonkel hebt om je wat van het land te laten zien. Groetjes uit Leuven!

    BeantwoordenVerwijderen